Innhold

Hvilke helseplager kan helkroppsvibrasjoner medføre?

Helkroppsvibrasjoner kan medføre en helse- og sikkerhetsrisiko. Langsomme svingninger kan gi sjøsyke eller kjøresyke. Andre helseplager kan f.eks. være smerter i rygg, nakke og skulderparti. Varige skader er imidlertid uvanlig.

Man bør vurdere om personer med nevropati, f.eks. hos diabetikere eller personer med Raynauds fenomen, skal utsettes for helkroppsvibrasjon. Gravide bør ikke eksponeres for helkroppsvibrasjoner i arbeidet. (Kilde: Arbeidstilsynet).