Innhold

Krav til HMS-kurs for leder

Artikkel

Lærer spør klassen. Foto.

Lærer spør klassen Fotograf: Yuri Arcurs

Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Daglig leder:
Skal ha opplæring i HMS. Det er ikke fra lovgivers side, og heller ikke i veiledningen, stilt krav til opplæringens omfang og heller ikke til hvem som skal forestå opplæringen eller hvordan den skal gjennomføres. Den enkelte arbeidsgiver må imidlertid kunne dokumentere skriftlig at opplæring er gjennomført.

            De enkelte lands- og bransjeforeninger tilbyr i stor grad gode, bransjerettede kurs.