Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Steg 1: Vurder om basisopplæring i ledelse er noe for din virksomhet

Basisprogram i ledelse gir bedrifter mulighet til å gjennomføre eget opplæringsprogram for alle ledere som ønsker større trygghet i lederrollen. Enten ved å gjennomføre hele kurset selv, leie inn bistand, eller i samarbeid med Nav Arbeidslivssenter.

God ledelse er en forutsetning for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø og forebygge sykefravær. Mange førstelinjeledere og mellomledere mangler lederkompetanse. Mange går kanskje fra rollen som kollega til rollen som sjef. Dette programmet er utviklet for virksomheter som ønsker å gi denne gruppen ledere mer kompetanse og trygghet i lederrollen. Innholdet i programmet er basert på de utfordringer som tillitsvalgte og ledere møter daglig i arbeidshverdagen.

Det er virksomheten selv som må igangsette og planlegge gjennomføringen. Alt tilhørende materiell kan lastes ned gratis.

På denne siden kan du laste ned kursmateriell

Opplæringsprogrammet retter seg primært mot følgende målgrupper:
 • arbeidsledere/produksjonsleder/førstelinjeledere
 • mellomledere

Både nye og mer erfarne ledere, med og utenpersonalansvar, skal kunne ha nytte av programmene.

Målsetning med basisprogrammet

Nærvær og god ledelse henger  sammen. Derfor har basisprogrammet i ledelse som målsetning at lederne som deltar skal få økt lederkompetanse. Det innebærer å gi lederne:

 • en innføring i grunnleggende praktisk ledelse
 • økt forståelse for lederrollen
 • økt trygghet i lederrollen
 • motivasjon til å fortsette som leder
 • motivasjon til å lære og utvikle seg videre i rollen

Her får du vite mer om hvordan du går frem:

Basisprogrammet i ledelse består av kickoff/oppstartsamling, og fem filmer med tilhørende workshops. Bedriftene som vil gjennomføre opplæringen trenger å velge en veileder for gjennomføring av workshops.

Workshops kan gjennomføres internt i bedriftene med egen veileder, i samarbeid med Nav Arbeidslivssenter, eller ved hjelp av eksterne krefter.


Mindre virksomheter med få kurskandidater

Dersom du jobber i en mindre bedrift hvor det ikke lar seg gjøre å lage egen gruppe til gjennomføring, kan opplæringen fint gjøres sammen med andre. Kanskje har dere et nettverk av lignende bedrifter dere kan gå sammen med, eller så kan man kontakte for eksempel bransjeforeningen for bistand til å finne noen. Slik kan man jobbe sammen fra ulike bedrifter for å øke kompetanse, utveksle erfaringer, og få inspirasjon fra andre. Samlingene kan like gjerne foregå digitalt som fysisk, så her kan man jobbe sammen fra ulike deler av landet. Når gruppen er etablert, kan man kontakte en veileder for å gjennomføre opplæringen.


Valg av kursveileder

Nav sine arbeidslivssentre rundt omkring i landet har bygget opp kompetanse på å gjennomføre programmet og har allerede gjennomført det i mange bedrifter. Nav Arbeidslivssenter har kontorer i hele Norge.Tjenesten fra Nav er kostnadsfri og avhengig av at de har kapasitet til gjennomføring. Ta kontakt med det enkelte senter for forespørsel. Finn Nav Arbeidslivsenter i ditt fylke - nav.no

Konsulentselskapet Moment organisasjon og ledelse har vært faglig ansvarlig for innholdet i kurset, og har gjennomført mange av worskhopene i bedriftene som har testet ut lederprogrammet i perioden i 2021/ 2022. De kan leies inn som prosessveiledere mot honorar.

Andre konsulentselskaper eller bedriftshelsetjeneste med erfaring fra prosessledelse står også fritt til å tilby gjennomføring av basisprogrammet – da primært å holde kick-off (oppstartsmøte) og de øvrige fem workshopene.

Uavhengig av om man velger å lede kursgjennomføringen selv, eller benytter andre, finnes alt veiledningsmateriale som er nødvendig for den som skal være veileder kostnadsfritt.

Programmet består av:

 • 5 videofilmer
 • arbeidshefte for deltagere
 • en workshop for hver film
 • gratis gjennomføring av workshops hos Nav Arbeidslivssenter, eller:
 • gratis veiledningsmateriell for veileder ved intern prosessledelse eller innleid bistand

Kurset er utviklet via IA-bransjeprogrammet, og er derfor gratis å benytte for alle.