Innhold

Mal / skjema for medarbeidersamtale, eksempel 1/Form for use in appraisal interview example 1

Forslag til enkel mal / skjema for medarbeidersamtale, samt veiledning for gjennomføring av samtaler. Malen går gjennom arbeidsområder, kompetanse, samarbeid, trivsel