Innhold

Alenearbeid

Artikkel

Mann arbeider alene på nettbrett på kvelden. Foto.

En ung mann bruker sitt nettbrett på jobben sent på kvelden. Fotograf: Istockphoto

Arbeid alene skal risikovurderes i hvert enkelt tilfelle, og man må sørge for nødvendige rutiner og opplæring for å sikre arbeidstaker.

Å arbeide alene kan være en belastning, og særlig dersom det skulle skje noe uventet. Derfor må det å arbeide alene tas med i kartlegging og risikovurdering av arbeidet.

Det å arbeide alene skal begrenses mest mulig slik at den ansatte har mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre i virksomheten.

Det skal også vektlegges at den ansatte har mulighet til å tilkalle hjelp i krisesituasjoner, f.eks. ved hjelp av mobiltelefon eller annet kommunikasjonsutstyr. Det bør være utarbeidet skriftlig instruks for alenearbeid. Et eksempel på en slik instruks finner du under "Dokumenter og maler".

veiledning om organisering og tilrettelegging av arbeidet, sies det i pkt. 3.1.4 om alenearbeid:

”Arbeidet skal utformes slik at det gis muligheter for variasjon og for kontakt med andre. Når 4-3 (2) i arbeidsmiljøloven vektlegger dette, er ikke det bare av hensyn til trivsel. Gode sosiale relasjoner til kollegaer og ikke minst ledere, har vist seg å være sentralt i forebyggingen av stressrelaterte plager og sykdommer. Å arbeide alene kan gi trivselsproblemer med påfølgende helserisiko og høy turnover.

 Å arbeide alene, eller isolert fra andre pga. støy og lignende, kan være en psykisk belastning. Dette kan skyldes ensomhetsfølelse, opplevelse av utrygghet i en situasjon med stort ansvar eller uro for egen sikkerhet hos vaktmannskaper, betjening i nattåpne butikker etc. Det å være alene kan også gjøre det vanskelig å tilkalle hjelp i kritiske situasjoner. De som har ansvar for menneskers liv og helse og/eller materielle verdier, er spesielt utsatt.

 Alenearbeid bør i størst mulig utstrekning unngås. Kontakt med andre ansatte bør gjøres til en integrert del av arbeidet. Der det ikke er mulig, bør man komme fram til andre måter å holde en viss kontakt på, for eksempel ved at lederen foretar faste besøksrunder.

 Det er også viktig at den som arbeider alene lett kan ta kontakt med andre i en krisesituasjon, for eksempel ved hjelp av en «nødknapp» eller liknende løsninger."