Innhold

Arbeidsgivere skal vurdere risiko ved alenearbeid

Mann arbeider alene på nettbrett på kvelden.
Sørg for nødvendige rutiner og opplæring for å sikre arbeidstakere som jobber alene.

Å arbeide alene kan være en belastning, og særlig dersom det skulle skje noe uventet. Derfor må det å arbeide alene tas med i kartlegging og risikovurdering av arbeidet.

Det å arbeide alene skal begrenses mest mulig slik at den ansatte har mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre i virksomheten.

Det skal også vektlegges at den ansatte har mulighet til å tilkalle hjelp i krisesituasjoner, f.eks. ved hjelp av mobiltelefon eller annet kommunikasjonsutstyr. Det bør være utarbeidet skriftlig instruks for alenearbeid. 

Kravet finnes i  arbeidsmiljølovens paragraf  4-1 (3):

"Det skal vurderes om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. Tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid skal iverksettes, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas."