Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Arbeidsgivere skal vurdere risiko ved alenearbeid

Mann arbeider alene på nettbrett på kvelden.

Foto: Istockphoto

Alenearbeid er en arbeidssituasjon der en person utfører oppgaver uten direkte tilsyn eller støtte fra andre. Dette kan være nødvendig i mange yrker og bransjer, som transport, helsevesen, bygg og anlegg.

Risiko knyttet til alenearbeid

Selv om alenearbeid kan være nødvendig i noen sammenhenger, er det viktig å være klar over risikoene knyttet til denne arbeidsformen. Grundig risikovurdering er avgjørende for å sikre trygt alenearbeid. STAMI og Arbeidstilsynet anbefaler å identifisere potensielle risikoer, vurdere sannsynligheten for at de oppstår, og konsekvensene hvis de gjør det. Dette inkluderer fysiske skader, arbeidsrelatert stress og beredskap for nødsituasjoner uten umiddelbar hjelp. Du kan bruke NHOs digitale verktøy for risikovurdering og handlingsplan innen HMS. Dette er gratis for NHOs medlemmer.

Krav om risikovurdering av alenearbeid finnes i arbeidsmiljølovens paragraf 4-1 (3).

Forebyggende tiltak

For å redusere risikoen ved alenearbeid kan det være viktig å vurdere og implementere forebyggende tiltak. Sørg for at alenearbeidere har tilstrekkelig opplæring og kunnskap om jobben de utfører. STAMI understreker betydningen av å gi alenearbeidere kjennskap til risikoene de kan møte og hvordan de kan håndtere dem.

Samarbeid mellom ansatte

Et støttende arbeidsmiljø, med kollegial støtte og et sosialt nettverk, påvirker tryggheten til alenearbeidere. Som arbeidsgiver kan du oppmuntre til åpen kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte, selv om de utfører oppgaver alene. Tydelige retningslinjer, informasjonsdeling om farer og nødprosedyrer er også avgjørende.

Tekniske løsninger

Teknologi og utstyr spiller også en viktig rolle i sikkerheten til alenearbeidere. Vurder hvilke tekniske løsninger som kan være nødvendige for å ivareta sikkerhet og kontakt med omverdenen. Dette kan omfatte alarmsystemer, overvåkningsutstyr og kommunikasjonsverktøy som mobiltelefoner eller radioer.

Oppsummert

For å sikre arbeidstakeres sikkerhet i alenearbeidssituasjoner, må arbeidsgivere ta hensyn til risikoene, implementere forebyggende tiltak og etablere nødvendige sikkerhetstiltak. Opplæring, bruk av teknologi, et støttende arbeidsmiljø og tydelige retningslinjer er alle viktige elementer for å redusere risikoen forbundet med alenearbeid. Ved å prioritere tryggheten til alenearbeidere, kan arbeidsgivere skape en sikker og trivelig arbeidsplass.