Innhold

Digital sikkerhet og datakriminalitet

Hvordan oppnå digital trygghet? Digitalisering gir store muligheter, men kan også gjøre oss sårbare på nye områder. Her kan du lese mer om viktige grunnprinsipper innen cyber sikkerhet, samt gode tiltak for å sikre din virksomhet.

Anbefalte it-sikkerhetstiltak

Norge er et av verdens mest digitaliserte land, noe som i tillegg til muligheter også gir oss nye sårbarheter og utfordringer. Det er satset mye på innovasjon og utvikling, men ikke like mye på utdanning og kompetanse innen IT-sikkerhet.

Kripos: - Anmeld epost-svindel

For å få bedre oversikt over datakrim mot næringslivet, ber Kripos bedriftene om å anmelde med et eget skjema.