Innhold

Digital sikkerhet og datakriminalitet

Hvordan oppnå digital trygghet? Digitalisering gir store muligheter, men kan også gjøre oss sårbare på nye områder. Her kan du lese mer om viktige grunnprinsipper innen cyber sikkerhet, samt gode tiltak for å sikre din virksomhet.

  1. Digital sikkerhet ved hjemmekontor og koronavirus

    Koronaviruset skaper mange utfordringer og utgjør blant annet en trussel for bedriftenes digitale sikkerhet. Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har derfor kommet med råd om hvordan bedriftene best mulig kan håndtere dette.

  2. Anbefalte tiltak mot datakriminalitet og cyberangrep

    Her får du innsikt i hvordan skape en digital sikkerhetskultur, råd fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, sikkerhetsfaglige anbefalinger for utsetting av IKT-tjenester og definisjoner på begreper.

  3. Kripos: - Anmeld epost-svindel

    For å få bedre oversikt over datakrim mot næringslivet, ber Kripos bedriftene om å anmelde med et eget skjema.