Innhold

Digital sikkerhet og datakriminalitet

Hvordan oppnå digital trygghet? Digitalisering gir store muligheter, men kan også gjøre oss sårbare på nye områder. Her kan du lese mer om viktige grunnprinsipper innen cyber sikkerhet, samt gode tiltak for å sikre din virksomhet.

  1. Digital sikkerhet ved hjemmekontor og koronavirus

    Koronaviruset skaper mange utfordringer og utgjør blant annet en trussel for bedriftenes digitale sikkerhet. Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har derfor kommet med råd om hvordan bedriftene best mulig kan håndtere dette.

  2. Cybersikkerhet: Involver alle ansatte for å unngå svindel og dataangrep

    Anbefalte tiltak angår alle ansatte, og ikke bare IT-ansvarlige. Se hvordan du kan bidra til å skape en god kultur for sikkerhet i bedriften.

  3. Kripos: - Anmeld epost-svindel

    For å få bedre oversikt over datakrim mot næringslivet, ber Kripos bedriftene om å anmelde med et eget skjema.