Innhold

Beredskapsplakater norsk og engelsk

Plakater på norsk og engelsk for temaene Brann, Ran, Innbrudd, Vold og trusler, Bombetrussel og personskader. Henges opp på arbeidsplassen.