Innhold

Hva er lurt å tenke på i beredskapsarbeidet?

Svaberg, hav, sol og blå himmel.
All beredskap baseres på den enkelte bedrifts situasjon. Hvilke situasjoner kan oppstå hos oss?

All beredskap baseres på den enkelte bedrifts situasjon. Hvilke situasjoner kan oppstå hos oss? Hvordan kan vi redusere konsekvensene? Har vi kompetanse og utstyr til å håndtere en slik situasjon? Hvem gjør hva? Har vi oversikt over hva som må gjøres?

I tillegg må man tenke over hva som kan skje hos nabobedrifter, og hvilke konsekvenser det eventuelt kan få.

NHOs veileder ved ulykker er et nyttig eksempel på sjekkliste ved ulykker, som man må forberede før situasjonen oppstår. Veilederen finner du her. En beredskapsplan bør også utarbeides før ulykken er ute.