Innhold

Hva er lurt å tenke på i beredskapsarbeidet?

Artikkel, Spørsmål og svar

Svaberg hav sol

All beredskap baseres på den enkelte bedrifts situasjon. Hvilke situasjoner kan oppstå hos oss?

All beredskap baseres på den enkelte bedrifts situasjon. Hvilke situasjoner kan oppstå hos oss? Hvordan kan vi redusere konsekvensene? Har vi kompetanse og utstyr til å håndtere en slik situasjon? Hvem gjør hva? Har vi oversikt over hva som må gjøres?

I tillegg må man tenke over hva som kan skje hos nabobedrifter, og hvilke konsekvenser det eventuelt kan få.

NHOs veilder ved ulykker er et nyttig eksempel på sjekkliste ved ulykker, som man må forberede før situasjonen oppstår. En beredskapsplan bør også utarbeides før ulykken er ute.