Innhold

Hvordan håndtere et forventet høyt sykefravær?

Mann med hjelm som står foran en stor maskin

Koronapandemien er ikke over selv om restriksjonene er opphevet. Det forventes økt sykefravær når mange blir smittet. Bedriftene bør planlegge for å håndtere dette.

Mange bedrifter opplever nå et stigende sykefravær. Her finner du råd på hvordan din bedrift kan forberede seg på dette og legge planer for å opprettholde mest mulig normal drift.

Når samfunnet åpnes opp betyr det også at smitten slippes mer løs, som igjen betyr et høyere sykefravær.

Lag en plan sammen med tillitsvalgt, ansatterepresentanter og verneombud for hvordan dere skal håndtere situasjonen ved høyt fravær. Du kan også inkludere tiltak ved eventuelle utfordringer ved leveranser fra dine leverandører.

Dette bør du gjøre:

1. Kartlegg kristiske funskjoner i bedriften

Navngi hvem som gjør hva fra bedriftens side. Vær konkret på funksjonene i arbeidet og samhandlingen mellom disse. Finn svar på disse spørsmålene: 

  • Hva gjør dere om nøkkelpersoner blir syke?
  • Hvilke alternativer har dere ved sykefravær?
  • Kan andre interne eller eksterne ressurser fylle bemanningsbehovet? Finnes det et bemanningsbyrå eller andre bedrifter som kan bistå dere? Etabler gjerne kontakt før en krise oppstår.
  • Kompetanseoverføring: Kan du skolere flere til å håndtere f.eks kassa i butikken som back-up?
  • Hva slags alternativ oppgavedeling er mulig å få til med de ressurser dere har internt?
  • Hva gjør dere om det stopper opp et sted hvor er det mest kritisk?
 2. Informer de ansatte om virksomhetens situasjon og behovet for bemanning

Dette kan eksempelvis gjøres via intranett eller per e-post.

3. Identifiser oppgaver som kan løses av ansatte digitalt

Tenk på hva som er ønskelig/akseptabel tilgjengelighet hos ansatte ved smitte/sykdom.

4. Vurder hvilke eksterne ressurser som kan bistå med å følge opp ansatte

Det kan være bedriftshelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og smittevernfaglige lokale ressurser.

5. Gi de ansatte påminnelse om virksomhetens sykefraværsrutiner

Lag gjerne en beredskapsrutine sammen med ansatterepresentant for kontakt og oppfølging ved høyt fravær. Gjør rutinen kjent for alle ansatte.

6. Sikre at ansatte som har sykefravær blir fulgt opp på en egnet måte

Se råd og veiledning om oppfølging av sykefravær her

7. Identifiser hvilke muligheter dere har ved leveransesvikt fra dine leverandører

Eksempler: 
Varelevering: Snakk med leverandøren om alternativ ved sykdom hos dem
Renholdere: Hvilke muligheter har du lokalt om tjenesten stopper opp?

Sett opp en plan med mulige løsninger på aktuelle utfordringer, slik at dere er forberedt dersom behovet oppstår.