Innhold

Kan arbeidsgiver pålegge de ansatte å komme tilbake til kontoret etter at hjemmekontorpåbudet er opphevet?

Arbeidstakere som har avtalt virksomhetens lokaler som sitt faste arbeidssted i arbeidskontrakten, vil være forpliktet til å stille på arbeidsplassen når det nasjonale hjemmekontorpåbudet er opphevet. Arbeidstaker kan i slike tilfeller ikke kreve videreføring av en hjemmekontorordning uten at dette avtales med arbeidsgiveren.

Virksomheter som innfører en fast hjemmekontorordning, må være oppmerksomme på at det finnes et eget regelverk for slike ordninger. Det innebærer blant annet at det må inngås en egen skriftlig avtale om hjemmearbeidet.

Les mer om strategi for fleksibel arbeidsplass - hjemmekontorpolicy.

Se også temaside om  hjemmekontor, fjernarbeid og fleksibel arbeidsplass