Hopp til hovedinnhold
Logg inn

NHO Forsikring

Vi har gjort det enkelt å få en god forsikringsløsning for din bedrift. NHO Forsikring er en medlemsfordel levert av Söderberg & Partners.

Om NHO Forsikring

Hva er NHO Forsikring?

NHO Forsikring en kollektiv forsikringsavtale for medlemsbedriftene i NHO. Avtalen er fremforhandlet av NHO og forsikringsmegleren Söderberg & Partners.

NHO Forsikring er ikke et forsikringsselskap, men en medlemsfordel i NHO. Her får medlemsbedriftene tilgang til ekstra gunstige forsikringsbetingelser.

Hvilke forsikringer tilbys i NHO Forsikring?

Med NHO Forsikring tilbys de fleste forsikringer for både små og store bedrifter.

Eksempler:

Person
yrkesskade, gruppeliv, annen sykdom, helse, reise

Skade
bygninger, eiendeler, inventar, utstyr, varer, prosjekt

Motor
nyttekjøretøy, lastebiler, arbeidsmaskiner, tilhengere

Ansvar
styret, bedrift, produkt, cyber, kriminalitet, transport

 

Hvem kan benytte NHO Forsikring?

NHO Forsikring kan benyttes av bedrifter uansett størrelse og som er registrert som medlem av NHO.

Snakk gjerne med oss om forsikring også hvis bedriften ikke er medlem, men har nylig søkt eller vurderer medlemskap i NHO.

Bli medlem i NHO

Om NHO Forsikring

Hvem leverer NHO Forsikring?

NHO Forsikring leveres av Söderberg & Partners – et av Nordens største selskap innen forsikringsmegling og -rådgiving.

Söderberg & Partners samarbeider tett med NHO sentralt, samt med NHO landsforeninger og regionskontorer.

Söderberg og Partners har et eget dedikert NHO-team som bistår alle som har valgt eller ønsker å finne ut mer om NHO Forsikring.

Hvordan melde skade?

Skader kan meldes ut fra følgende forsikringer og kontaktdetaljer:

Dataangrep (cyber):
Tryg Forsikring - Tlf. 55 17 20 30 (døgnåpen)

Motorvogn og kjøretøy:
Tryg Forsikring – Tlf. 915 04040 – Online www.tryg.no - kjøretøy

Reise:
Tryg Forsikring – Tlf. 915 04040 – Online www.tryg.no - reise.
Ved akutt medisinsk assistanse på reise: Falck Global Assistance –
Tlf. +47 55 17 10 01

Næringsbygg, eiendeler, avbrudd og bedrifts-/produktansvar:
Ly Forsikring - Tlf. 62 80 99 99 – nho.skade@lyforsikring.no

Helse/Behandling:
Tryg Forsikring – Online www.tryg.no - helse

Næringsbåt:
Fender Marine – Tlf. 55 33 28 00 – e-post post@fender.no

Transport:
Tryg Forsikring – 55 17 13 62 – transport@tryg.no

Øvrige forsikringer:
NHO Skadeservice – 67 53 70 70 – nhoskade@claimslink.no

Om du har spørsmål til hvordan melde skade, ta kontakt med NHO Forsikring på telefon 23 08 85 30 (åpent alle hverdager 09:00-17:00).

Hva med pensjon for medlemsbedriftene?

NHO-medlemmer har også tilgang til gode innskuddspensjonsløsninger.

Finn ut mer om medlemsfordelen NHO Pensjon.

NHO Forsikring kan benyttes av alle typer virksomheter som er medlem av NHO – alt fra gründere og nyoppstartere til godt etablerte bedrifter og konsern i alle bransjer.

Her kan du sjekke hvordan denne medlemsfordelen ser ut nå for akkurat din bedrift.

Relevante løsninger fra NHO og objektiv rådgiver

Söderberg & Partners samarbeider med NHOs landsforeninger og regionskontorer som sitter med dyptgående bransje- og lokalkunnskaper. Vi er en objektiv forsikringsrådgiver med bedriftens behov i fokus ved forhandlinger.

Med vår samlede kompetanse og forhandlingskraft oppnår vi både gunstige betingelser og relevante løsninger for den enkelte medlemsbedrift.

Gunstige forsikringsbetingelser

Ved å forhandle på vegne av hele NHO-fellesskapet med mer enn 33 000 medlemmer, har vi oppnådd betingelser som normalt er forbeholdt de aller største bedriftene.

Rådgiving på bedriftens side

NHO Forsikring driftes av den frittstående forsikringsmegleren Söderberg & Partners. Sammen med NHO står vi ved bedriftens side om det gjelder innkjøp av forsikringer eller skadebehandling.

For alle typer virksomheter

NHO Forsikring kan benyttes av alle bedrifter uansett størrelse så lenge bedriften er medlem av NHO. Medlemsfordelen kan benyttes både helt og delvis – alt ut fra hvordan bedriften selv ønsker det.

Komplett forsikringsløsning

NHO Forsikring inkluderer de fleste forsikringer en bedrift trenger. Ved å benytte denne medlemsfordelen kan altså bedriften oppnå en komplett forsikringsløsning for sine ansatte og virksomheten.