Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Cyberforsikring

Mann foran PC

En Cyberforsikring forsikrer bedriften mot konsekvensene av et angrep og tilbyr profesjonell hjelp med mål om å få bedriften tilbake til vanlig drift så raskt som mulig.

NHO Forsikring: En Cyberforsikring forsikrer bedriften mot konsekvensene av et angrep og tilbyr profesjonell hjelp med mål om å få bedriften tilbake til vanlig drift så raskt som mulig.

Cyberangrep er en stadig trussel i dagens digitale samfunn. Alt som er digitalisert kan hackes og det gjør bedrifter svært sårbare. Uavhengig av størrelse og bransje er norske bedrifter i økende grad utsatt for digitale angrep, men mange bedrifter har ikke den nødvendige beredskapen som kreves for å håndtere et alvorlig angrep.

En stor misforståelse er at et cyberangrep kun rammer de største selskapene og at de mindre selskapene ikke er attraktive for hackere. I realiteten er små og mellomstore bedrifter mer utsatt, delvis fordi deres IT-systemer ofte er lettere å hacke seg inn i og fordi hackere kan via små bedrifter som er underleverandører komme seg inn i systemene til de store selskapene. Konsekvensene av et cyberangrep kan potensielt være langt mer skadelig for de mindre bedriftene. Undersøkelser viser at over halvparten av disse har måttet kaste inn håndkleet innen et halvt år etter angrepet.

En Cyberforsikring forsikrer bedriften mot konsekvensene av et angrep og tilbyr profesjonell hjelp med mål om å få bedriften tilbake til vanlig drift så raskt som mulig.

Hva dekker en cyberforsikring gjennom NHO Forsikring

Undersøkelses-, rekonstruksjons- og utbedringskostnader
En cyberforsikring dekker kostnader til gjenoppbygging av bedriftens IT-systemer, nettverk, programvare og data som er kryptert, slettet, fjernet eller skadet som følge av et cyberangrep. Når en cyberhendelse oppdages er responstiden avgjørende og cyberforsikring inneholder nødvendig beredskap til alle døgnets tider.

Tredjeparts personopplysninger
Hvis det er mistanke om eller konstatert at personopplysninger din bedrift er ansvarlig for har kommet på avveie dekker forsikringen kostnader knyttet til rådgivning rundt gjeldende regelverk, inkludert rådgivning om hvordan situasjonen skal håndteres. Forsikringen dekker også kostnader knyttet til eksperthjelpen man trenger for å utrede hvorvidt det har skjedd et brudd og vurdere omfanget dersom 3. parts data er tapt, samt kostnader knyttet til rapportering og varsling til myndighetene dersom det er nødvendig.

Ansvar ved datatap
Forsikringen kan utvides til å dekke rettslig erstatningsansvar som skyldes brudd på personopplysningsloven eller andre brudd på juridiske forpliktelser til å holde tredjeparts opplysninger fortrolige. Man kan også få erstattet utgifter til gjenoppretting av renommé, blant annet kostnader til PR-byrå og medierådgivning.

Erstatning ved driftstap
Forsikringen kan utvides til å dekke driftstap som følge av et dataangrep.


Eksempler på Cyberangrep

Virus
Et program som er utviklet til å spre seg selv med hensikt å påvirke eller skade innholdet i andre programmer, som ofte dermed ødelegges. Et virusangrep er således forårsaket av en automatisk prosess som er initiert for eksempel ved at en i virksomheten har klikket på for eksempel en link i en mail, klikket på en link på en hjemmeside e.l.

Ransomware
Ransomware er en type skadelig programvare (datavirus) som krypterer deler av innholdet på en infisert datamaskin slik at det er utilgjengelig for eieren for så å kreve løsepenger.

Hacking
Hacking er ulovlig inntrengning i IT-systemer for å stjele, ødelegge eller manipulere data, utføre svindel, spre virus eller på andre måter påfør skade.

DDoS-angrep
Et angrep der man med vilje forsøker å overbelaste en internettserver i en slik grad at rettmessige forespørsler til serveren ikke kan besvares i tide.

Website hijacking
Ondsinnet/uautorisert overtakelse av virksomhetens hjemmeside eller programmer som installeres på bedriftens datamaskin via virus, med mål om å overta kontrollen på hjemmesiden.

Website defacement
Ved et slikt angrep får en hacker adgang til en hjemmeside, og legger sine egne sider inn på den.

Fordeler med NHO Forsikring

Ved å samle bedriftens forsikringer i NHO Forsikring vil du få ett kontaktpunkt å forholde deg til. Din rådgiver i NHO Forsikring avdekker forsikringsbehovet til din bedrift, håndterer alle forsikringene gjennom året og ved fornyelse, og bistår i et evt. skadeoppgjør. NHO Forsikring gir deg en trygghet ved å sørge for at bedriften din er riktig forsikret og gir dere muligheten til å kunne legge all fokus på egen drift, uten å måtte bekymre dere for forsikring.

Få tilbud på NHO Forsikring

NHO Forsikring har hyggelige kunderådgivere parat til å motta din henvendelse. Ta kontakt på telefon 23 08 85 30, eller send epost til post@nhoforsikring.no.

Se andre forsikringer NHO Forsikring tilbyr din bedrift

Bli medlem i NHO, og kjøp forsikring i dag!


Les mer