Innhold

To ulike betjeningsformer

Artikkel

Fotograf: Istockphoto

Bedrifter som inngår avtale om NHO Pensjon, kan velge mellom to ulike betjeningsformer: En enkel og rimelig betjeningsordning med gode digitale løsninger som dekker de fleste behov, eller en ordning med utvidet og tettere oppfølging.

NHO Pensjon Basis

Pensjon Basis passer til de aller fleste medlemsbedriftene våre, siden den er godt tilpasset små og mellomstore bedrifter som ønsker en rimelig innskuddspensjonsordning med enkle og gode digitale løsninger. I tillegg gjøres oppdateringer enkelt og effektivt i Bedriftsportalen.

Alle bedrifter som velger NHO Pensjon Basis får også tilgang til et team av pensjonseksperter som svarer på spørsmål og gir gode råd om bedriftens pensjonsordning.

NHO Pensjon Utvidet

NHO Pensjon Utvidet passer bedrifter som ønsker en fast kontaktperson i Storebrand, som kjenner bedriften og dens behov. Dette er ofte spesielt viktig for bedrifter med komplekse produkter som ytelsespensjon, for større bedrifter og bedrifter som benytter seg av forsikringsmegler.

Med NHO Pensjon Utvidet får bedriften en egen rådgiver som er hovedansvarlig for kundeforholdet og sikrer tett og god oppfølging til enhver tid. Rådgiveren leder også et dedikert team med lang erfaring og solid kompetanse, som følger opp bedriftens behov innenfor både rådgivning, service og oppgjør.