Innhold

Hvordan søker jeg om bedriftsinterne opplæringsmidler?

Søknad om tilskudd til bedriftsintern opplæring skal være framsatt og godkjent av NAV før opplæring iverksettes.

Les mer om bedriftsintern opplæring og søknadsskjema (NAV 76-13.25) finnes på Nav sine nettsider

Søknad om bedriftsintern opplæring behandles av NAV fylke.

NAV ønsker å ha dialog med bedrifter som vurderer om det kan være aktuelt å søke om tilskudd til bedriftsintern opplæring. En slik dialog skal avklare vilkårene i forhold til omstilling og den opplæring det vurderes å søke om tilskudd til.

Bedrifter oppfordres derfor til å ta kontakt med lokalt NAV kontor for grunnleggende informasjon om bedriftsintern opplæring og kunnskap om lokalt arbeidsmarked.

NAV fylke besitter fagkunnskap om bedriftsintern opplæring, og vil kunne gi veiledning i forhold til eventuell søknad og er ansvarlig for å behandle søknaden.