Innhold

Oppfinnelser på arbeidsplassen – har arbeidstaker krav på godtgjørelse for oppfinnelsen?

Overrekker penger

Eldre snekker

Dersom en patenterbar oppfinnelse blir laget i forbindelse med et arbeidsforhold, kan arbeidstaker ha krav på kompensasjon.

En arbeidsgiver har rett til å kreve at retten til en patenterbar oppfinnelse gjort i forbindelse med et arbeidsforhold helt eller delvis blir overført til seg, dersom arbeidstakeren er ansatt i en stilling som er definert av forsknings- eller oppfinnervirksomhet. Dette følger av arbeidstakeroppfinnelsesloven.

Arbeidsgiveren har også rett til å utnytte en patenterbar oppfinnelse dersom oppfinnelsen ligger innenfor bedriftens virksomhetsområde og oppfinnelsen er gjort i forbindelse med et ansettelsesforhold, men av en arbeidstaker som ikke naturlig arbeider med oppfinnelser i bedriften.

I slike tilfeller oppstår spørsmålet om arbeidstakeren har krav på kompensasjon – «rimelig godtgjøring» – og eventuelt størrelsen på denne. 

For å lese hele artikkelen må du logge inn. 

Innhold i artikkel

  • Hva er "rimelig godtgjøring" 
  • Fastsette verdien av den patenterbare oppfinnelse 
  • Godgjørelsens størrelse 

Artikkelen er utarbeidet av NHOs samarbeidspartner Onsagers AS.
Les mer om NHOs samarbeidsavtale med Onsagers AS her. 

Artikkelen er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"

 

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.