Innhold

Vilkår for å kreve tariffavtale i NHO-systemet

Ombordstigning på et passasjerfly.

En bedrift blir ikke automatisk bundet av en av NHOs tariffavtaler ved å være medlem i NHO. Det stilles krav om at det må være ansatte i bedriften som er medlem av en fagforening, og de organiserte ansatte må fremsette krav om opprettelse av tariffavtale.

Det er et grunnleggende vilkår at NHO har inngått en tariffavtale med en fagforening som omfatter det aktuelle arbeidsområdet. Videre må, som hovedregel, minst 10 prosent av arbeidstakerne ved bedriften innenfor det aktuelle overenskomstområdet være organisert i fagforeningen (Hovedavtalen § 3-7 nr. 2).


Les mer om hvordan en tariffavtale opprettes.