Innhold

Vilkår for å kreve tariffavtale

Ombordstigning på et passasjerfly.

En bedrift blir ikke automatisk bundet av en tariffavtale selv om de er medlem i NHO. Noen av de ansatte i bedriften må være medlem av en fagforening, og det må fremsettes krav om opprettelse av tariffavtale. I tillegg må ulike vilkår være oppfylt.

Det er et vilkår at fagforeningen har overenskomst med NHO på det angjeldende arbeidsområdet. Videre må som hovedregel minst 10 prosent av arbeidstakerne innenfor det aktuelle området være organisert i fagforeningen (Hovedavtalens § 3-7, nr. 2).

I enkelte funksjonæravtaler, som for eksempel NITO, Tekna, Lederne og FLT, er ett medlem tilstrekkelig for at overenskomst kan kreves opprettet. Bedriften kan gjennom sin landsforening også kreve opprettelse av overenskomst når betingelsene er til stede.

I disse tilfellene kan medlemsbedriften ikke motsette seg å bli bundet av tariffavtale. For at tariffellesskapet i NHO skal kunne fungere etter sin hensikt, må medlemsbedriften akseptere den overenskomsten NHO anser å være den riktige for den type virksomhet bedriften driver. Bedriften kan med andre ord ikke selv velge mellom våre landsdekkende tariffavtaler eller ha egen tariffavtale.

Foreligger det ingen landsdekkende tariffavtale i NHO for den type virksomhet bedriften driver, blir spørsmålet om tariffavtale å behandle etter arbeidstvistlovens. Det betyr at NHO og bedriften kan si nei til et krav om tariffavtale, men fagforeningen vil da ha adgang til å iverksette streik ved bedriften for å få tariffavtale.