Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Lovbestemt og/eller avtalefestet plikt til å avstå fra alle former for arbeidskamp/aksjoner i tariffperioden. Dette innebærer at slike aksjoner  er både lov- og/eller tariffstridige. Se Arbeidstvistloven § 8 og Hovedavtalen § 2-2.