Innhold

Hovedtanken bak modellen er at norsk økonomi er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor rammene av det industrien tåler. I praksis betyr det at Fellesforbundet først forhandler med motparten Norsk Industri. Det de blir enige om, legger sterke føringer for oppgjørene i privat og offentlig sektor.