Innhold

Valg av tariffavtale/overenskomst på bedrift

Tre kolleger snakker sammen i et industrilokale.

Er det uenighet om hvilken tariffavtale som skal opprettes, eller som gjelder i bedriften? Denne artikkelen er da til hjelp. Illustrasjonsbilde: iStock.

NHO er part i mer enn 220 landsdekkende tariffavtaler/overenskomster med ulike fagforeninger – for eksempel mellom NHO og en landsforening på den ene siden, og LO og et av deres forbund på den andre.

Denne artikkelen gjelder opprettelse av tariffavtale på bedriften når det oppstår uenighet om hvilken tariffavtale som skal opprettes på bedriften. Artikkelen omhandler også hvordan man endrer tariffavtale dersom endrede forhold ved bedriften gjør at gjeldende tariffavtale ikke lenger passer. Hovedavtalene regulerer fremgangsmåten ved opprettelse av tariffavtale på den enkelte bedrift.

Ulike hovedavtaler kan ha ulike fremgangsmåter. Det er derfor viktig at den enkelte bedrift er klar over hva som gjelder. I Hovedavtalene NHO har med LO og YS reguleres krav om opprettelse av tariffavtale på bedriften i §§ 3-7 til 3-10.

Les mer om vilkårene for opprettelse av tariffavtale


Krav om opprettelse av ny tariffavtale


Hovedavtalen § 3-7 gjelder behandling av krav om ny tariffavtale for:

  1. en bedrift som ikke tidligere er bundet av tariffavtale mellom organisasjonene
  2. tariffbundet bedrift som starter virksomhet som ikke er omfattet av den tariffavtalen som gjelder for bedriften.

Bestemmelsen tar utgangspunkt i at det finnes én tariffavtale som passer for det arbeidet som utføres på bedriften.

Les mer om: 

  • Opprettelse av ny tariffavtale
  • Hvordan krav om opprettelse av tariffavtale saksbehandles
  • AFP-tislutning ved tvist om valg av tariffavtale
  • Den faste tvistenemnd
  • Endringer som gjør at tariffavtalen ikke lenger passer

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"