Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Slik skriver du tvisteprotokoll

skriver under på avtale

Fra forhandlingsmøtene skal det settes opp protokoll. Organisasjonsmessig tvisteprotokoll er nødvendig for å kunne få en tvist innbrakt for Arbeidsretten.

Forhandlingsprotokollen skal angi partenes standpunkter så presist som mulig. Nøyaktighet i formuleringen av punkter det er enighet om, er særlig viktig. Protokollen bør dessuten settes opp slik at det av hvert avsnitt klart framgår om avsnittet uttrykker standpunkter som er felles for partene eller er rene partsstandpunkter. Ved senere tvist om forståelsen av protokollen vil det være vanskelig å få medhold i at partene har ment noe annet enn det som fremgår av naturlig lesning av ordlyden.

Det er opp til partene selv å ta inn det de ønsker av anførsler og synspunkter i protokollen. Den ene parten kan ikke nekte å skrive under fordi han ikke liker det den andre part har anført. Det er selvsagt mulig å få protokollert sitt syn på den andre parts anførsler hvis det er behov for det.