Innhold

Innhold

 1. Ansettelse - skritt for skritt
 2. Vit hva bedriften trenger: Definér jobben godt og vær ærlig i jobbannonsen
 3. Vær forsiktig når du innhenter opplysninger om arbeidssøkeren
 4. Jobbintervjuet: Hva er det lov å spørre om?
 5. Sjekk alltid referanser
 6. Ansettelseskontrakt: Følg NHOs standardkontrakt
 7. Stillingsbeskrivelse: Ikke for snever
 8. Avtal at prøvetiden kan forlenges
 9. Vær forsiktig med midlertidige ansettelser
 10. Unntak og spesielle regler: utlendinger, nøkkelpersonell, bindingstid, ledere og ungdom
 11. Ferie og pensjon
 12. Mer informasjon og maler

Ansettelse - skritt for skritt

En ansettelsesprosess kan være krevende. Arbeidsgiveren har plikter både før ansettelse, under jobbintervjuet og ved etablering av arbeidsforholdet. I tillegg er det helt essensielt med en grundig ansettelsesprosess for å sikre seg de beste kandidatene - en ansettelse forplikter. Denne veilederen vil gjøre prosessen fra start til slutt lettere for deg.

Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel til arbeidsgiver i en ansettelsesprosess slik at bedriften får gode forutsetningene for å sikre seg de beste kandidatene, og at ansettelsen ikke strider mot lovverket. 

 

Innhold i veileder
 • Vit hva bedriften trenger: definer jobben godt, og vær ærlig i jobbannonsen
 • Vær forsiktig når du innhenter opplysninger om arbeidssøkeren
 • Jobbintervjuet: Hva er det lov å spørre om?
 • Sjekk alltid referanser
 • Ansettelseskontrakt: Følg NHOs standardkontrakt
 • Stillingsbeskrivelse: ikke for snever
 • Avtal at prøvetiden kan forlenges
 • Vær forsiktig med midlertidige ansettelser
 • Unntak og spesielle regler: utlendinger, nøkkelpersonell, bindingstid, ledere og ungdom
 • Ferie og pensjon
 • Mer informasjon og maler
Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"