Innhold

Arbeidsavtale tilkallingshjelp / Framework agreement — on-call employees

Denne avtalemalen er laget for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale. For å fylle ut malen må du lese veiledningsteksten. Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand. / This contract template has been drawn up to meet the Norwegian Working Environment Act’s minimum requirements for an employment contract. To complete the template, you must read the guide to the agreement. If you wish to adapt it to your particular company, contact your national association for legal assistance. Standard temporary employment contract/agreement.