Innhold

Varsel om fratreden ved midlertidig ansettelse

Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (5).