Innhold

Hva er konsekvensen av at redegjørelse for kundeklausulen gis?

Redegjørelsen er bindende for arbeidsgiver i tre måneder fra den er avgitt. Ved oppsigelse er redegjørelsen uansett bindende ut oppsigelsestiden. Dersom arbeidsgiver etter at redegjørelse er gitt ønsker å inkludere nye kunder til klausulens virkeområde, må antageligvis bindingstiden forskyves slik at den gjelder fra suppleringen av nye kunder.

Arbeidsgiveren har imidlertid ikke noen kompensasjonsplikt dersom arbeidstakeren avslutter ansettelsesforholdet i denne perioden (slik som for konkurranseklausuler), forutsatt at dette ikke er avtalt. Det fremkommer av Arbeidsmiljølovens § 14 A-4 (3) jf. § 14 A-2 (5) at kundeklausulen ikke kan sies opp av arbeidsgiver i løpet av bindingstiden. Dersom kompensasjon for kundeklausulen ikke er avtalt har det imidlertid formodningen mot seg at arbeidsgiver ikke ensidig skal kunne gi avkall på kundeklausulen også der det er avgitt en redegjørelse hvor kundeklausulen er gjort gjeldende.