Innhold

Hva er konsekvensen av at redegjørelse for kundeklausulen ikke gis?

Spørsmål og svar, Ansettelser og rekruttering

Kundeklausulen bortfaller dersom redegjørelse ikke gis innenfor fireukersfristen.