Innhold

Hva er konsekvensen av at redegjørelse for konkurranseklausulen ikke gis?

Konkurranseklausulen bortfaller dersom redegjørelse ikke gis innenfor fireukersfristen.