Innhold

Hva er konsekvensen av at redegjørelse for konkurranseklausulen ikke gis?

Spørsmål og svar, Ansettelser og rekruttering

Konkurranseklausulen bortfaller dersom redegjørelse ikke gis innenfor fireukersfristen.