Innhold

I hvilke tilfeller er det adgang til å pålegge en arbeidstaker en konkurranseklausul?

Spørsmål og svar, Ansettelser og rekruttering

En konkurranseklausul kan bare pålegges arbeidstaker dersom dette er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse, jf. Arbeidsmiljølovens § 14 A-1 (2) første setning.

For å avgjøre om arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse, må den enkelte konkurranseklausul vurderes konkret. Dette gjelder både med hensyn til hva konkurranseklausulen er ment å beskytte og i hvilken utstrekning den faktisk gjøres gjeldende.

Konkurranseklausuler som går lenger enn nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse, vil helt eller delvis kunne settes til side.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: