Innhold

Når må arbeidsgiver redegjøre for om en konkurranseklausul vil gjøres gjeldende?

Dersom arbeidstakeren mottar en skriftlig forespørsel fra arbeidstaker har arbeidsgiver en forpliktelse til å gi en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende, se Arbeidsmiljølovens § 14 A-2 (1). Fristen begynner å løpe når arbeidsgiver mottar krav om redegjørelse fra arbeidstaker.

Også dersom en arbeidstaker sier opp, blir sagt opp eller avskjediget og det ikke allerede foreligger en bindende redegjørelse, skal arbeidsgiver på eget tiltak avgi slik redegjørelse dersom konkurranseklausul kan kreves å håndheves se Arbeidsmiljølovens § 14 A-2 (2)

Dersom arbeidsgiveren selv sier opp arbeidstakeren, skal redegjørelsen gis samtidig med oppsigelsen. Dersom arbeidsgiveren avskjediger arbeidstakeren skal redegjørelse gis innen en uke etter avskjeden. Ved arbeidsgivers oppsigelse eller avskjed stiller Arbeidsmiljøloven krav til arbeidsgivers forutgående saksbehandling. I denne forbindelse er det naturlig at arbeidsgiver også tar stilling til om og i hvilken utstrekning en eventuell konkurranseklausul skal gjøres gjeldende.

Dersom arbeidstakeren selv sier opp gjelder fireukersfristen fra tidspunktet arbeidstakeren mottar oppsigelsen fra arbeidsgiveren.