Innhold

Midlertidige ansettelser

Det gjelder klare grenser for når - og ikke minst hvor lenge - midlertidig ansettelse kan benyttes. Nedenfor vil du finne svar på praktiske problemstillinger om midlertidige ansettelser.

Would you like this content in other languages?

Use the browser Google Chrome and choose your language. 

How to translate webpages in Chrome

  • On your computer, open Chrome.
  • Go to a webpage written in another language.
  • At the top, click Translate.
  • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

Vi guider deg gjennom vurderingene skritt for skritt

Dette gir grunnlag for midlertidig ansettelse

Loven gir seks forskjellige grunnlag for midlertidig ansettelse. I denne artikkelen gjennomgås de i den rekkefølgen de står i arbeidsmiljøloven § 14-9.

Grunnbemanningslæren

I enkelte tilfeller kan den midlertidige ansatte ha krav på fast ansettelse etter den ulovfestede "grunnbemanningslæren"

Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag

Arbeidsgivere har anledning til å ansette noen midlertidig i inntil 12 måneder, uten at behovet er av midlertidig karakter, slik tilfellet er ved for eksempel vikarbruk. Det gjelder noen vilkår for denne typen ansettelser. Finn svar på alle spørsmålene dine i listen nedenfor.

Sommervikarer - husk arbeidskontrakt, arbeidstid og feriepenger

Ved å følge NHOs ti råd når du som arbeidsgiver ansetter unge sommervikarer, kan du gi den sommeransatte et godt møte med arbeidslivet.

Når kan en midlertidig ansatt kreve å bli fast ansatt?

I mange bransjer er det et tema at medarbeidere går lenge i ulike midlertidige ansettelser. Når får medarbeideren krav på fast stilling?

Arbeidsavtale

  • Arbeidsavtale midlertidig stilling/ Standard temporary employment contract/agreement

    Denne avtalemalen er laget for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale. For å fylle ut malen må du lese det tilhørende kommentarskriv (veiledning til avtalen). Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt