Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Midlertidige ansettelser

Det gjelder klare grenser for når - og ikke minst hvor lenge - midlertidig ansettelse kan benyttes. Nedenfor vil du finne svar på praktiske problemstillinger om midlertidige ansettelser.

Tilknytningsformer for ansettelser og annen arbeidskraft

Når en bedrift har behov for å få utført arbeid, kan dette skje enten ved at bedriften ansetter arbeidstakere, eller ved at virksomheten knytter til seg arbeidskraft på annen måte (heretter kalt tilknytningsform). Det finnes ulike tilknytningsformer og de vanligste er:  

 • Fast eller midlertidig ansettelse i heltid- og/eller deltidsstilling
  Hovedregelen er at ansettelser av arbeidstakere skal skje i faste stillinger på heltid. Det er viktig at bedriften kjenner til og kun ansetter midlertidig i de tilfeller det er tillatt å ansette midlertidig, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9. Virkningen av en ulovlig midlertidig ansettelse kan være at arbeidstakeren krever fast ansettelse og/eller erstatning, jf. arbeidsmiljøloven § 14-11.
   
  Hvis du vurderer å ansette på deltid, må du dokumentere behovet og drøfte med de tillitsvalgte før du beslutter deltidsansettelse. Les mer her.
   
 • Innleie av arbeidstakere fra en annen virksomhet eller fra et bemanningsforetak. 
  En innleid arbeidstaker er ansatt hos en arbeidsgiver ("utleiebedriften"), men leies - for en kortere eller lengre periode - ut til en annen virksomhet ("innleiebedriften") for 
  å utføre arbeid under innleiebedriftens ledelse og instruksjon.  

 • Selvstendig oppdragstaker, inkludert kjøp av tjenester fra selvstendig næringsdrivende (uten ansatte)
  Det vil si enkeltpersoner som uten egne ansatte utfører arbeid i oppdrag for en virksomhet uten å være arbeidstaker. Utgangspunktet er at arbeidsmiljøloven ikke gjelder for denne gruppen, med noen få unntak. Oppdraget reguleres gjerne av en kommersiell kontrakt mellom to næringsdrivende, dvs. ikke en ansettelseskontrakt.
  Les mer om forskjellen mellom arbeidstaker og selvstendig oppdragstaker.

 • Frilansere/andre som mottar lønn fra oppdrag de utfører for en virksomhet.
  I folketrygdloven er frilanser definert som «enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende». Denne gruppen vil normalt ikke anses for å være arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven, og arbeidsmiljøloven gjelder heller ikke for denne gruppen, med noen få unntak.
   

 • Kjøp av tjenester fra andre virksomheter, herunder entrepriser.
  Det er da tjenesteleverandøren/entreprenøren som er arbeidsgiver for de som utfører arbeidet. 
   

Som arbeidsgiver er det svært viktig å kjenne til hvilke regler som gjelder for de ulike tilknytningsformene, da det gjelder ulikt regelverk for ulike tilknytningsformer. Les mer om tilknytningsformer her. 

Arbeidsavtale

 • Arbeidsavtale midlertidig stilling / Standard temporary employment contract

  Arbeidsavtale midlertidig stilling

  • Denne avtalemalen er laget for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale.
  • For å fylle ut malen må du lese det tilhørende kommentarskriv (veiledning til avtalen).
  • Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand.

  Standard temporary employment contract

  • This contract template has been drawn up to meet the Norwegian Working Environment Act’s minimum requirements for an employment contract.
  • To complete the template, you must read the associated guide to the agreement.
  • If you wish to adapt it to your particular company, contact your national association for legal assistance. Standard temporary employment contract/agreement.

Would you like this content in other languages?

See our English content 

How to translate webpages in the browser Google Chrome
 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More information about how you can use Chrome to translate our content (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt