Innhold

Når kan en midlertidig ansatt kreve å bli fast ansatt?

Smilende mann og kvinne.

Tiden går fort - og før du vet ordet av det kan vikaren kreve fast stilling.

I mange bransjer er det et tema at medarbeidere går lenge i ulike midlertidige ansettelser. Når får medarbeideren krav på fast stilling?

Dersom en arbeidstaker har vært midlertidig ansatt i tre eller fire år (avhengig av grunnlaget), vil vedkommende kunne ha krav på å bli fast ansatt.

  • Arbeidstaker som har vært midlertidig ansatt etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) a om arbeid av midlertidig karakter, har krav på fast ansettelse etter mer enn fire års sammenhengende ansettelse.
  • Ansettelse i vikariat etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) b, eller etter den tidligere generelle adgangen til å ansette midlertidig i 12 måneder etter nå opphevede arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) f eller disse i kombinasjon, gir grunnlag for fast ansettelse etter mer enn tre års ansettelse.
  • Dersom arbeidstakeren i en periode har vært ansatt med grunnlag i alternativ a) og ett eller begge av de øvrige grunnlagene (bokstav b eller nå opphevede f) i kombinasjon, vil retten til fast ansettelse inntre etter tre års sammenhengende ansettelse.

En midlertidig ansatt kan ha krav på fast ansettelse også før tre eller fire år er gått. Det vil vedkommende ha hvis grunnlaget for den midlertidige ansettelsen ikke er til stede.

Krav om sammenhengende ansettelse

Kravet om at den midlertidige ansettelsen må ha vært sammenhengende innebærer at ansettelsesforholdet som klart utgangspunkt skal være uavbrutt. Det er likevel ikke slik at ethvert mindre avbrudd vil lede til at kravet om sammenhengende ansettelse ikke er oppfylt. Dette må vurderes konkret i den enkelte sak, med utgangspunkt i ansettelsesforholdet og hva som er begrunnelsen for avbruddet. Et avbrudd på mindre enn 14 dager vil antakelig ikke være tilstrekkelig for å anse ansettelsesforholdet som avbrutt.