Innhold

Når kan en vikar kreve å bli fast ansatt?

Smilende mann og kvinne.

Tiden går fort - og før du vet ordet av det kan vikaren kreve fast stilling.

I mange bransjer er det et tema at medarbeidere går lenge i forskjellige vikariater. Når får medarbeideren krav på fast stilling?

Dersom en arbeidstaker har vært midlertidig ansatt i tre eller fire år (avhengig av grunnlaget), vil vedkommende kunne ha krav på å bli fast ansatt.

Grunnlaget for midlertidig ansettelse reguleres i Arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd. Fem bokstaver fra a til f definerer når man kan benytte midlertidig ansettelse. 

  • Arbeidstaker som har vært midlertidig ansatt i arbeid av midlertidig karakter (bokstav a), har krav på fast ansettelse etter mer enn fire års sammenhengende ansettelse.

  • Ansettelse på grunnlag av et vikariat (bokstav b) og generell adgang (bokstav f ), eller disse i kombinasjon, gir grunnlag for fast ansettelse etter mer enn tre års sammenhengende ansettelse.

  • Dersom arbeidstakeren har vært ansatt med grunnlag i bokstav a og ett eller begge de øvrige grunnlagene i kombinasjon, vil retten til fast ansettelse inntre når arbeidstaker har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år.

Les mer om de ulike grunnlagene for midlertidig ansettelse (for medlemmer) .
 

Hva om vikariatet har en pause?

Kravet om at den midlertidige ansettelsen må ha vært sammenhengende innebærer at ansettelsesforholdet som klart utgangspunkt skal være uavbrutt. Det er likevel ikke slik at ethvert mindre avbrudd vil lede til at kravet om sammenhengende ansettelse ikke er oppfylt.

Dette må vurderes konkret i den enkelte sak, med utgangspunkt i ansettelsesforholdet og hva som er begrunnelsen for avbruddet. Et avbrudd på mindre enn 14 dager vil antakelig ikke være tilstrekkelig for å anse ansettelsesforholdet som avbrutt.