Innhold

Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag

Mann og dame

Arbeidsgivere har anledning til å ansette noen midlertidig i inntil 12 måneder, uten at behovet er av midlertidig karakter, slik tilfellet er ved for eksempel vikarbruk. Det gjelder noen vilkår for denne typen ansettelser. Finn svar på alle spørsmålene dine i listen nedenfor.

Arbeidsgiver kan ansette på midlertidig grunnlag, dersom ansettelsen faller inn under ett av lovens vilkår. Les mer om hva som gir grunnlag for midlertidig ansettelse her.

Arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f gir arbeidsgiver anledning til å ansette midlertidig på generelt grunnlag for en periode på 12 måneder. Det vil si at arbeidet som skal utføres ikke behøver å være av midlertidig karakter, i motsetning til de andre grunnlagene for midlertidig ansettelse. Bestemmelsen gir en økt fleksibilitet for arbeidsgivere. For eksempel kan det være aktuelt for virksomheter som er i en oppstartfase å benytte dette grunnlaget, ettersom det ofte kan være usikkerhet knyttet til fremtidig behov for arbeidskraft. Det er også aktuelt for bedrifter som vurderer å oppnevne en ny stilling, men enda ikke vet om det foreligger et varig behov for en slik stilling.

Det gjelder noen vilkår for denne typen ansettelser, samt en kvote for hvor mange som kan ansettes midlertidig på generelt grunnlag, og begrensninger i adgangen til gjennomsnittsberegning. Det er også viktig å merke seg at det gjelder en karantenetid ved avslutning av ansettelsesperioden dersom arbeidstakeren ikke ansettes fast ved utløpet av den midlertidige perioden. NHO har utarbeidet en rekke spørsmål og svar som knytter seg til midlertidig ansettelse på generelt grunnlag, disse blir tilgjengelige ved å logge seg inn. 

 

Innhold i spørsmål og svar om midlertidig ansettelse på generelt grunnlag 
 1.  Hva innebærer reglene om ansettelse på generelt grunnlag?
 2. Er det begrensninger i adgangen til å ansette midlertidig på generelt grunnlag?
 3. Gjelder det noen særlige krav til arbeidsavtalen?
 4. Hvor mange kan jeg ansette på generelt grunnlag?
 5. Hva skjer om jeg har ansatt for mange på generelt grunnlag?
 6. Kan en som er ansatt på generelt grunnlag ha prøvetid?
 7. Kan arbeidstiden gjennomsnittsberegnes?
 8. Kan man forlenge ansettelsen?
 9. Kan man si opp en midlertidig ansatt?
 10. Hva skjer dersom det ikke er gitt varsel om fratreden?
 11. Kan vedkommende fortsette å jobbe etter 12 måneder?
 12. Hva innebærer en karanteneperiode?
 13. Hva er arbeidsoppgaver av "samme art"?
 14. Gjelder karantenen om arbeidsforholdet avsluttes før det er gått 12 måneder?
 15. I hvilke situasjoner er det ingen karantene?
 16. Inntrer det karantene dersom vedkommende ansettes i en ny midlertidig stilling som deretter avsluttes?
 17. Hva med karantenetid ved flere midlertidige ansettelser til ulike tidspunkt?
 18. Hva skjer ved brudd på karantene?

Spørsmål og svar er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan få full tilgang til Arbinn?" 

 • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
 • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
 • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
 • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.