Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Innhold

 1. Midlertidig ansettelse - skritt for skritt
 2. Midlertidig ansettelse skritt for skritt
 3. Steg 1: Hvilket behov har min bedrift?
 4. Steg 2: Finn ut om loven åpner for å ansette midlertidig
 5. Steg 3: Inngåelse av skriftlig arbeidsavtale med den som skal ansettes midlertidig
 6. Steg 4: Hvor lenge kan jeg ansette midlertidig?
 7. Steg 5: Opphør, oppsigelse eller forlengelse av midlertidige arbeidsforhold
 8. Annet du må huske

Midlertidig ansettelse - skritt for skritt

#205 Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Men i visse tilfeller er det mulig å ansette noen midlertidig. For eksempel når man trenger en vikar eller arbeidet er av midlertidig karakter. Loven lister opp noen særskilte situasjoner hvor midlertidig ansettelse kan være lovlig. Denne veilederen gir deg en gjennomgang av de mulighetene som finnes, samt de vurderinger og grep du må ta for å ansette noen midlertidig.

Den tidligere generelle adgangen til midlertidig ansettelse i den nå opphevede arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f ble opphevet 1. juli 2022. Noen arbeidsgivere kan imidlertid fremdeles ha midlertidig ansatte på generelt grunnlag frem til 30. juni 2023. 

Perioden med midlertidig ansettelse på generelt grunnlag, også eventuelt etter 1. juli 2022, vil kunne spille inn i vurderingen av om den midlertidig ansatte arbeidstakeren har krav på fast stilling. Les mer om når en midlertidig ansatt har krav på fast stilling.

Målet med denne veilederen er å gi deg en innføring i hvordan du skal gå frem dersom du ønsker å ansette midlertidig. Loven stiller strenge krav til midlertidige ansettelser, det er derfor viktig å trå varsomt frem for å sikre seg at ansettelsen er lovlig. 

 

Innhold i veileder
 • Finn ut hvilket behov bedriften har
 • Sjekk om loven åpner for midlertidig ansettelse
 • Skriv kontrakt
 • Hvor lenge kan en midlertidig ansettelse vare?
 • Forlengelse, opphør, varsel om fratreden, oppsigelse og fortrinnsrett
Resten av innholdet er for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"