Innhold

Midlertidig ansettelse - skritt for skritt

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Men i visse tilfeller er det mulig å ansette noen midlertidig. For eksempel når man trenger en vikar eller arbeidet er av midlertidig karakter. Loven lister opp noen særskilte situasjoner hvor midlertidig ansettelse kan være lovlig. Denne veilederen gir deg en gjennomgang av de mulighetene som finnes, samt de vurderinger og grep du må ta for å ansette noen midlertidig.

 

Steg 1: Finn ut hvilket behov bedriften har

Steg 2: Sjekk om loven åpner for midlertidig ansettelse

Steg 3: Skriv kontrakt

Steg 4: Hvor lenge kan en midlertidig ansettelse vare?

Steg 5: Forlengelse, opphør, varsel om fratreden, oppsigelse og fortrinnsrett

Du må være innlogget for å lese hele veilederen.

Medlemskap i NHO

Som medlem får du tilgang til Arbinn, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.

Les mer