Innhold

Midlertidig ansettelse - skritt for skritt

#205

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Men i visse tilfeller er det mulig å ansette noen midlertidig. For eksempel når man trenger en vikar eller arbeidet er av midlertidig karakter. Loven lister opp noen særskilte situasjoner hvor midlertidig ansettelse kan være lovlig. Denne veilederen gir deg en gjennomgang av de mulighetene som finnes, samt de vurderinger og grep du må ta for å ansette noen midlertidig.

Målet med denne veilederen er å gi deg en innføring i hvordan du skal gå frem dersom du ønsker å ansette midlertidig. Loven stiller strenge krav til midlertidige ansettelser, det er derfor viktig å trå varsomt frem for å sikre seg at ansettelsen er lovlig. 

 

Innhold i veileder
  • Finn ut hvilket behov bedriften har
  • Sjekk om loven åpner for midlertidig ansettelse
  • Skriv kontrakt
  • Hvor lenge kan en midlertidig ansettelse vare?
  • Forlengelse, opphør, varsel om fratreden, oppsigelse og fortrinnsrett

Veilederen er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?" 

 

  • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
  • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
  • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
  • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.