Innhold

Innhold

 1. Midlertidig ansettelse - skritt for skritt
 2. Midlertidig ansettelse skritt for skritt
 3. Steg 1: Hvilket behov har min bedrift?
 4. Steg 2: Finn ut om loven åpner for å ansette midlertidig
 5. Steg 3: Inngåelse av skriftlig arbeidsavtale med den som skal ansettes midlertidig
 6. Steg 4: Hvor lenge kan jeg ansette midlertidig?
 7. Steg 5: Opphør, oppsigelse eller forlengelse av midlertidige arbeidsforhold
 8. Annet du må huske

Midlertidig ansettelse - skritt for skritt

#205

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Men i visse tilfeller er det mulig å ansette noen midlertidig. For eksempel når man trenger en vikar eller arbeidet er av midlertidig karakter. Loven lister opp noen særskilte situasjoner hvor midlertidig ansettelse kan være lovlig. Denne veilederen gir deg en gjennomgang av de mulighetene som finnes, samt de vurderinger og grep du må ta for å ansette noen midlertidig.

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f oppheves 1. juli 2022. Det betyr at virksomheter fortsatt kan benytte den generelle adgangen til midlertidig ansettelse frem til 1. juli 2022, såfremt vilkårene er oppfylt. Endringen er ment å få innvirkning på avtaler om midlertidig ansettelse som inngås etter at endringen har trådt i kraft.

Arbinn vil oppdateres når endringen har trådt i kraft.

Målet med denne veilederen er å gi deg en innføring i hvordan du skal gå frem dersom du ønsker å ansette midlertidig. Loven stiller strenge krav til midlertidige ansettelser, det er derfor viktig å trå varsomt frem for å sikre seg at ansettelsen er lovlig. 

 

Innhold i veileder
 • Finn ut hvilket behov bedriften har
 • Sjekk om loven åpner for midlertidig ansettelse
 • Skriv kontrakt
 • Hvor lenge kan en midlertidig ansettelse vare?
 • Forlengelse, opphør, varsel om fratreden, oppsigelse og fortrinnsrett

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"