Innhold

Ansettelse av utenlandske statsborgere

En dame som smiler.

Reglene for arbeidstillatelse i Norge avhenger av arbeidstakerens statsborgerskap.

For å kunne ansette en utenlandsk statsborger, må vedkommende ha arbeids- og oppholdstillatelse.

Er personen nordisk statsborger (svensk, dansk, finsk eller islandsk), er ingen registrering nødvendig; disse har automatisk rett til å jobbe i Norge.

Er personen statsborger i et EØS-land gjelder det samme som for nordiske borgere, men bare i tre måneder. Se listen over EØS land her (Udi.no). Skal vedkommende jobbe lenger enn tre måneder, må arbeidstakeren registreres hos politiet. Registreringen starter elektronisk fra UDIs hjemmesider. Registreringsbevis blir utstedt av politiet ved personlig fremmøte medbringende pass eller gyldig ID, samt dokumentasjon på arbeidsforholdet. Arbeidsavtalen må oppfylle kravene i Arbeidsmiljøloven. Se NHOs kontraktmaler her. Registreringsbeviset gjelder på ubestemt tid og trenger ikke fornyes.

Kommer den du skal ansette fra et land som ikke er i EØS-området (såkalte "tredjeland"), er reglene langt strengere. Utgangspunktet er at disse ikke får arbeids- eller oppholdstillatelse i Norge uten at det foreligger særlige grunner, som for eksempel studier, ferie eller familiegjenforening. Det er imidlertid åpnet for at ikke-EØS-borgere med særskilt fagkompetanse kan få oppholdstillatelse for å jobbe. Det er også åpnet for sesongarbeidere, dersom det kan dokumenteres at det ikke er mulig å skaffe arbeidskraften fra EU/EØS-området. Arbeidsgiver kan hjelpe arbeidstakeren med å søke om slik arbeids- og oppholdstillatelse, og tillatelse må normalt være gitt FØR vedkommende kommer til landet.

Utlendingsdirektoratets guide til søknadsprosessen finner du her (udi.no).