Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis?

En kvinne som ser oppover.

Det er ingen minstelønnslov i Norge, men i praksis stilles det krav til lønnsnivå både ved ansettelse og innleie av utenlandsk arbeidskraft.

Allmenngjort minstelønn?

Ved fast ansettelse vil tariffavtalen, eller i mangel på tariffavtale - "frie forhandlinger" mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, gjelde. Unntaket er en rekke bransjer der deler av landsomfattende tariffavtale har blitt gjort gjeldende for alle arbeidstakerne som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter. Dette kalles allmenngjøring. Allmenngjøring gjelder også ved bruk av utenlandsk arbeidskraft. 

Allmenngjøring gjelder i følgende bransjer:

  • Bygg
  • Renhold
  • Overnatting, servering og catering
  • Skips- og verftsindustrien
  • Jordbruk og gartnerier
  • Fiskeindustribedrifter
  • Elektro
  • Godstransport på vei
  • Persontransport med bil 

Les mer om allmenngjøring her.

I andre bransjer enn de som er listet opp over er det ikke definert minstelønn. Lønn skal avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen.

Krav for å få arbeidstillatelse

For at tredjelandsborgere skal kunne få arbeids- og oppholdstillatelse stilles det krav om at lønns- og arbeidsvilkårene ikke skal være dårligere enn det som er vanlig i Norge. Dette kan bety at arbeidstakeren skal få lønn etter tariffavtale eller det som er normalt for yrket vedkommende skal jobbe i.

UDI om lønns- og arbeidsvilkår for søkere fra tredjeland.

Lønns- og arbeidsvilkår ved innleie

Ved innleie fra bemanningsforetak krever arbeidsmiljøloven at arbeidstaker skal sikres like vilkår som de ville fått dersom de var ansatt for å utføre den samme jobben i innleiebedriften. Dette kalles likebehandlingsprinsippet. Les mer om likebehandlingsprinsippet her.

 

Les mer i BNLs veileder mot sosial dumping her.