Innhold

Hvor mye i overtidsbetaling?

Spørsmål og svar, Overtid og merarbeid

Retten til overtidstillegg etter loven gjelder forarbeid ut over alminnelig arbeidstid, og omfatter altså bare overtid og ikke mertid. Overtidstillegget skal minst være på 40 %. Tariffavtalen eller den individuelle arbeidsavtalen kan gi grunnlag for overtidskompensasjon på for eksempel 50 og 100 prosent, alt etter når overtidsarbeidet skjer på døgnet og i hvilken ukedag. Kompensasjonen kan også være avtalt for mertid.

Lovgiver åpner opp for at arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig kan avtale avspasering av overtidstimer. I det ligger at overtidstimene avspaseres time mot time, men at overtidssatsen kommer til utbetaling.