Innhold

Hvor mye i overtidsbetaling?

Retten til overtidstillegg etter loven gjelder forarbeid ut over alminnelig arbeidstid, og omfatter altså bare overtid og ikke mertid. Overtidstillegget skal minst være på 40 %. Tariffavtalen eller den individuelle arbeidsavtalen kan gi grunnlag for overtidskompensasjon på for eksempel 50 og 100 prosent, alt etter når overtidsarbeidet skjer på døgnet og i hvilken ukedag. Kompensasjonen kan også være avtalt for mertid.

Lovgiver åpner opp for at arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig kan avtale avspasering av overtidstimer. I det ligger at overtidstimene avspaseres time mot time, men at overtidssatsen kommer til utbetaling.