Innhold

Når kan bedriften nedbemanne?

Silhuett av to personer i arbeidstøy.

Vurderingen om nedbemanning skal foretas opp mot konsekvensene for hver enkelt.

Det er tre grunnvilkår for oppsigelse ved nedbemanning: Saklig behov, at det er gjort en interesseavveining, og at det ikke foreligger annet passende arbeid.

Saklig behov

Typiske eksempler på saklig nedbemanningsbehov:

  • Reduserte inntekter
  • Overkapasitet
  • Tilpasning av kostnader i forhold til skjerpet konkurranse
  • Endret kunde- eller produktportefølje
  • Redusert ordreinngang

Bedriften trenger ikke gå med underskudd. Et ønske om et større overskudd er i utgangspunktet et saklig behov.


Interesseavveiningen

Bedriftens behov for nedbemanning må vurderes opp mot konsekvensene for den arbeidstakeren som rammes. Vurderingen skal foretas individuelt for hver enkelt.

Det vil selvsagt alltid være en ulempe å bli sagt opp, så det kreves tungtveiende ulemper ut over det vanlige for at oppsigelse skal unngås. Omsorgsbyrde, sosiale forhold, alder og utsikter til alternativ sysselsetting er typiske momenter i vurderingen.

Vurderingen er relativ. Jo større bedriftens behov for nedbemanningen er, jo mer skal til for å unngå oppsigelse. Høy alder og lang ansettelsestid vil alltid være tungtveiende momenter i arbeidstakers favør.


Annet passende arbeid

Med annet passende arbeid menes en annen ledig stilling i bedriften, som arbeidstakeren er kvalifisert for. Arbeidsgiver har ingen plikt til å opprette en ny stilling, men må eventuelt legge til rette for noe innføring i nye oppgaver.

Den alternative stillingen trenger ikke nødvendigvis ha samme lønn, ansvar eller stillingsandel. Også vikariater og andre midlertidige stillinger er relevante.

  • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
  • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
  • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
  • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.