Innhold

Nedbemanning – utvelgelse blant flere arbeidstakere

Fem personer i arbeidstøy står på rekke og rad.

Når en bedrift har besluttet å nedbemanne, oppstår spørsmålet om hvilke ansatte som skal vurderes i en oppsigelsesprosess. Det må foretas et utvalg, basert på nærmere angitte kriterier.

Det grunnleggende kriteriet for enhver oppsigelse er at den må være saklig. Dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 15-7, der det fremkommer at oppsigelse må være "saklig begrunnet i virksomhetens forhold", og er et ufravikelig krav ved vurderingen av oppsigelse av hver enkelt medarbeider. For å kunne gjøre et saklig utvalg ved nedbemanningen, må man definere hvilken krets nedbemanningen skal gjøres i og hvilke kriterier medarbeiderne skal vurderes etter.

Denne artikkelen vil gi deg svar på det du må vite utvelgelse ved nedbemanning. Blant annet hva som ligger i saklig begrenset utvelgelseskrets, og hva som er saklige utvelgelseskriterier.  

 

Innhold i artikkel
  • Saklig begrenset utvelgelseskrets
  • Saklige utvelgelseskriterier
  • Beregning av ansiennitet
  • Kompetansekartlegging
  • Vurdering av annet passende arbeid

Artikkelen er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?" 

 

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.

 

  • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
  • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
  • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
  • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.