Innhold

Nedbemanning – utvelgelse blant flere arbeidstakere

Fem personer i arbeidstøy står på rekke og rad.

Når en bedrift har besluttet å nedbemanne, oppstår spørsmålet om hvilke ansatte som skal vurderes i en oppsigelsesprosess. Det må foretas et utvalg, basert på nærmere angitte kriterier.

Det grunnleggende kriteriet for enhver oppsigelse er at den må være saklig. Dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 15-7, der det fremkommer at oppsigelse må være "saklig begrunnet i virksomhetens forhold", og er et ufravikelig krav ved vurderingen av oppsigelse av hver enkelt medarbeider. For å kunne gjøre et saklig utvalg ved nedbemanningen, må man definere hvilken krets nedbemanningen skal gjøres i og hvilke kriterier medarbeiderne skal vurderes etter.

Denne artikkelen vil gi deg svar på det du må vite utvelgelse ved nedbemanning. Blant annet hva som ligger i saklig begrenset utvelgelseskrets, og hva som er saklige utvelgelseskriterier.  

 

Innhold i artikkel
  • Saklig begrenset utvelgelseskrets
  • Saklige utvelgelseskriterier
  • Beregning av ansiennitet
  • Kompetansekartlegging
  • Vurdering av annet passende arbeid
Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"