Innhold

Hva om det ikke finnes noen tillitsvalgte?

I bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale kan man oppleve at det ikke er valgt noen tillitsvalgte. I et slikt tilfelle er det ikke gitt at det gjelder noen drøftingsplikt i det hele tatt. Ofte kan det imidlertid være hensiktsmessig å drøfte med arbeidstakerne. Arbeidsgiver kan da forsøke å få arbeidstakerne til å velge en representant/kontaktperson i anledning nedbemanningsprosessen. Alternativt kan arbeidsgiver be om at verneombudet fungerer som representant/kontaktperson i anledning nedbemanningen.