Innhold

Advarsel, oppsigelse eller avskjed

Noen ganger kommer man dit at arbeidstakers utførelse av arbeidet ikke lenger er i samsvar med det arbeidsgiver med rimelighet kan forvente. Da kan man i ytterste konsekvens gå til oppsigelse. Før man kommer dit, må man imidlertid gjennom en omfattende prosess. I denne prosessen er det viktig å være bevisst på at målet alltid må være å få arbeidsforholdet til å fungere, slik at problemet løses.

En skritt-for skritt guide gjennom oppsigelsesprosessen

Hva er en advarsel? Når kan advarsel gis? Hvordan er forholdet mellom advarsel og oppsigelse? Må medarbeideren være enig i advarselen?

 1. Oppsigelse i prøvetiden

  Prøvetid gir arbeidsgiver mulighet til å vurdere arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet.

 2. Avskjed eller oppsigelse?

  Om du vurderer å si opp en medarbeider, må du først tenke igjennom hvilke muligheter loven åpner for.

 3. Oppsigelse ved sykefravær

  Det er en rekke hensyn å ta dersom man vurderer sykefravær som mulig grunnlag for oppsigelse.

Maler og dokumenter

 • Skriftlig advarsel

  Dette er et utkast til skriftlig advarsel. Du må selv tilpasse dokumentet etter behov. Advarsel er et effektivt verktøy om man vil understreke for den ansatte at vedkommendes adferd ikke aksepteres.

 • Innkalling drøftelsesmøte oppsigelse

  Bruk denne for å kalle inn arbeidstaker til drøftingsmøte før en eventuell oppsigelse.

 • Referat fra drøftingsmøte - opphør av arbeidsforhold

  Bruk denne som referat eller protokoll fra drøftingsmøte før en eventuell oppsigelse.

 • Oppsigelse av arbeidsforhold

  Dette utkastet kan brukes når arbeidstaker skal sies opp.

 • Avskjed

  Avskjed er aktuelt blant annet ved grovt brudd på arbeidsavtalen.

 • Avtale om opphør av arbeidsforhold

  Dette utkastet kan brukes når arbeidstaker og arbeidsgiver sammen skal bli enige om en avslutning på arbeidsforholdet til arbeidstaker. Dette kan også kalles en sluttavtale, opphørsavtale, frivillig avslutning eller lignende.

 • Mal for attest

  Arbeidstakere som fratrer etter lovlig oppsigelse, har krav på skriftlig attest fra arbeidsgiver. Denne malen dekker lovens minimumskrav, og må tilpasses bedriftens forhold.

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt