Innhold

Advarsel, oppsigelse eller avskjed

Noen ganger kommer man dit at arbeidstakers utførelse av arbeidet ikke lenger er i samsvar med det arbeidsgiver med rimelighet kan forvente. Da kan man i ytterste konsekvens gå til oppsigelse. Før man kommer dit, må man imidlertid gjennom en omfattende prosess. I denne prosessen er det viktig å være bevisst på at målet alltid må være å få arbeidsforholdet til å fungere, slik at problemet løses.

En skritt-for skritt guide gjennom oppsigelsesprosessen

Hva er en advarsel? Når kan advarsel gis? Hvordan er forholdet mellom advarsel og oppsigelse? Må medarbeideren være enig i advarselen?

 1. Oppsigelse i prøvetiden

  Prøvetid gir arbeidsgiver mulighet til å vurdere arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet.

 2. Hva er riktig reaksjon - oppsigelse, suspensjon eller avskjed?

  Om du vurderer å avslutte arbeidsforholdet til en medarbeider, må du først tenke igjennom hvilke muligheter loven åpner for. Loven stiller krav til at arbeidsgiver kan dokumentere en grundig og saklig prosess i forkant av sine avgjørelser.

 3. Oppsigelse ved sykefravær

  Det er en rekke hensyn å ta dersom man vurderer sykefravær som mulig grunnlag for oppsigelse.

 1. Sluttavtaler

  En sluttavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om avslutning av arbeidsforholdet.

 2. Avskjed

  Avskjed innebærer at arbeidsforholdet opphører med umiddelbar virkning. Arbeidstakeren må "gå på dagen" og har ikke rett til å arbeide ut oppsigelsestiden. Avskjed er den strengeste reaksjonsformen arbeidsgiver har overfor en arbeidstaker og kan kun benyttes ved grove pliktbrudd.

 3. Drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1

  Før en eventuell oppsigelse skal det normalt, i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1, avholdes et drøftingsmøte. Denne artikkelen gir deg nødvendig informasjon for at du som arbeidsgiver skal lykkes ved gjennomføring av et drøftelsesmøte.

Maler og dokumenter

 • Skriftlig advarsel

  Dette er et utkast til skriftlig advarsel. Du må selv tilpasse dokumentet etter behov. Advarsel er et effektivt verktøy om man vil understreke for den ansatte at vedkommendes adferd ikke aksepteres.

 • Innkalling drøftelsesmøte oppsigelse

  Bruk denne for å kalle inn arbeidstaker til drøftingsmøte før en eventuell oppsigelse.

 • Referat fra drøftingsmøte - opphør av arbeidsforhold

  Bruk denne som referat eller protokoll fra drøftingsmøte før en eventuell oppsigelse.

 • Oppsigelse av arbeidsforhold

  Dette utkastet kan brukes når arbeidstaker skal sies opp.

 • Avskjed

  Avskjed er aktuelt blant annet ved grovt brudd på arbeidsavtalen.

 • Avtale om opphør av arbeidsforhold

  Dette utkastet kan brukes når arbeidstaker og arbeidsgiver sammen skal bli enige om en avslutning på arbeidsforholdet til arbeidstaker. Dette kan også kalles en sluttavtale, opphørsavtale, frivillig avslutning eller lignende.

 • Mal for attest

  Arbeidstakere som fratrer etter lovlig oppsigelse, har krav på skriftlig attest fra arbeidsgiver. Denne malen dekker lovens minimumskrav, og må tilpasses bedriftens forhold.

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt