Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Økonomisk støtte til ekspertbistand - IA-tilskudd i vanskelige fraværssaker

Tre menn snakker sammen i et kontorlandskap.

Gjennom samtaler skal eksperten forsøke å finne årsaken til sykefraværet.

Vanskelige fraværssaker kom opp som en utfordring fra NHOs medlemmer i forbindelse med reforhandling av IA-avtalen i 2018. Et nytt virkemiddel – tilskudd til ekspertbistand – ble derfor etablert.

Når tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte ikke fører fram, kan det søkes om støtte til bistand fra en ekspert for å få en vurdering av muligheter og begrensninger for arbeidstakeren og/eller arbeidsplassen. Eksperten skal hjelpe til med å avklare situasjonen og bidra til å finne løsning. Ulike yrkesgrupper kan være aktuelle, men eksperten må i utgangspunktet ha en offentlig godkjent utdanning eller autorisasjon på sitt område.

Økonomisk ramme

Det bevilges kr 50 millioner pr år til tilskudd til ekspertbistand. Hver enkelt sak kan støttes med inntil kr 20 000.

Tilgang på hjelp og økonomisk støtte

Etter IA-avtalen 2019-2024 er alle virksomheter en del av IA-avtalen. Før man søker må man ha vært i kontakt med NAV i direkte møte eller via kontaktskjema på nav.no, eller på telefonnummer 55 55 33 36.

For å få tilgang på virkemidler i avtalen, må man dokumentere at det er samarbeid mellom partene om arbeidsmiljø og sykefravær i bedriften. I kontaktskjemaet må man svare ja/nei på spørsmålet "Har du snakket med tillitsvalgt eller annen ansattrepresentant om forebygging av sykefravær?"

Er det enighet mellom arbeidsplassen og NAV om å kontakte en ekspert for hjelp søker arbeidsgiver om tilskudd fra NAV, betaler for oppdraget og krever refusjon hos NAV når oppdraget er utført.

Det er et vilkår for å kunne få tilskudd til ekspertbistand at bedriftsinterne tiltak og relevante offentlige støtteordninger er utprøvd eller vurdert. Arbeidsgiveren, NAV og den enkelte arbeidstakeren må være enige om at det er hensiktsmessig med ekstern ekspertbistand.

Det er et vilkår for å kunne få tilskudd til ekspertbistand at bedriftsinterne tiltak og relevante offentlige støtteordninger er utprøvd eller vurdert. Arbeidsgiveren, NAV og den enkelte arbeidstakeren må være enige om at det er hensiktsmessig med ekstern ekspertbistand.