Innhold

Egenerklæring ved bruk av egenmelding

Skjema som kan benyttes av arbeidstaker for å registrere egenmeldt fravær, samt registrere fravær i bedriften. Arbeidstaker fyller ut første del og leverer til arbeidsgiver, som benytter skjema til registrering av saken. Skjema kan benyttes til å dokumentere at sykefravær er relatert til korona, og er gyldig dokumentasjon ved krav om refusjon fra NAV.