Innhold

Egenerklæring ved bruk av egenmelding

Skjema som kan benyttes av arbeidstaker for å registrere egenmeldt fravær, samt registrere fravær i bedriften. Arbeidstaker fyller ut første del og leverer til arbeidsgiver, som benytter skjema til registrering av saken.  Kan benyttes for egen sykdom eller sykt barn/barnepasser.