Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Bedriftene må ta et større ansvar gjennom sine innkjøp

NHO foreslår at alle bedrifter som kjøper inn varer og tjenester skal ta i bruk vårt e-læringsverktøy.

Det er ikke bare offentlige myndigheter som må ta ansvar, også næringslivet selv kan være en viktig bidragsyter i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Private innkjøpere («business to business») står for en betydelig del av anskaffelsesmarkedet. NHO mener at bedriftene må ta et større ansvar gjennom sine innkjøp, ved å bruke virksomheter som ikke bryter regelverket.

 Arbeidslivet i Norge er godt for de aller fleste. Vi har høy sysselsetting, høy yrkesdeltakelse blant kvinner, de ansatte har stor frihet og det er liten avstand mellom ledere og medarbeidere. Norge er omstillingsdyktig, effektivt og produktivt, og vi er verdensledende på arbeidsmiljø.

Bekymringsmeldinger

Arbeidslivskriminaliteten er en trussel mot dette gode arbeidslivet vi har i Norge. Akrim er et ran fra fellesskapet – og er beregnet til å koste det norske samfunnet 28 milliarder kroner årlig. Dette er penger vi skulle brukt på blant annet sykehjemsplasser, veier og utdanning. NHO får også tydelige signaler og bekymringsmeldinger fra våre medlemsbedrifter. Noen bransjer er særlig utsatt for useriøse eller kriminelle aktører. Klarer vi å bekjempe arbeidslivskriminaliteten har det en stor gevinst for verdiskaping og velferd i samfunnet vårt.

Slik kan bedriftene ta et større ansvar

Det er ikke bare offentlige myndigheter som må ta ansvar, også næringslivet selv kan være en viktig bidragsyter i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Private innkjøpere («business to business») står for en betydelig del av anskaffelsesmarkedet. NHO mener at bedriftene må ta et større ansvar gjennom sine innkjøp, ved å bruke virksomheter som ikke bryter regelverket.

Derfor foreslår NHO at alle bedrifter som kjøper inn varer og tjenester skal ta i bruk vårt e-læringsverktøy, med åtte konkrete og praktiske råd til private innkjøpere om hvilke krav de bør stille til sine leverandører – og overordnede prinsipper for bedriftens innkjøpsvirksomhet. Rådene handler bl.a. om ryddige lønns- og arbeidsforhold hos leverandører, krav til fagkunnskap, kontroller og sanksjoner. 

Les mer om Arbeidskriminalitet