Innhold

Private anskaffelser

Private innkjøpere (business to business) står for en betydelig del av anskaffelsesmarkedet. Om man vil hindre at kriminelle aktører kommer inn i kontraktskjedene, må private innkjøpere ta et større ansvar.

Arbeidslivskriminalitet kan være et krevende problem for deg som er innkjøper. Bli tryggere på hvordan motarbeide arbeidslivskriminalitet gjennom dette verktøyet.

Bedriftene må ta et større ansvar gjennom sine innkjøp

Det er ikke bare offentlige myndigheter som må ta ansvar, også næringslivet selv kan være en viktig bidragsyter i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Private innkjøpere («business to business») står for en betydelig del av anskaffelsesmarkedet. NHO mener at bedriftene må ta et større ansvar gjennom sine innkjøp, ved å bruke virksomheter som ikke bryter regelverket.

Få hjelp fra NHOs eksperter

Medlemsbedrifter i NHO kan få råd og hjelp av NHOs eksperter. Våre erfarne advokater er blant de beste på feltet og svarer på alle generelle spørsmål knyttet til private anskaffelser og seriøsitetsarbeid.

8 råd for å motarbeide arbeidslivskriminalitet

  1. Legg vekt på ordnede og forutsigbare lønns- og arbeidsforhold hos dine leverandører.
  2. Ha god tilgang til relevante skatteopplysninger hos dine leverandører.
  3. Ha kontroll på pengestrømmene.
  4. Legg vekt på å vite hvem som utfører arbeid for dere.
  5. Foreta kontroller før, under og etter kontraktsperioden.
  6. Vurder sanksjoner ved brudd knyttet til arbeidslivskriminalitet.
  7. Ha god kontroll på virksomheten i leverandørkjedene.
  8. Sett krav til fagkunnskap hos dine leverandører.