Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Private anskaffelser

Private innkjøpere (business to business) står for en betydelig del av anskaffelsesmarkedet. Om man vil hindre at kriminelle aktører kommer inn i kontraktskjedene, må private innkjøpere ta et større ansvar.

Arbeidslivskriminalitet kan være et krevende problem for deg som er innkjøper. Bli tryggere på hvordan motarbeide arbeidslivskriminalitet gjennom dette verktøyet.

8 råd for å motarbeide arbeidslivskriminalitet

  1. Legg vekt på ordnede og forutsigbare lønns- og arbeidsforhold hos dine leverandører.
  2. Ha god tilgang til relevante skatteopplysninger hos dine leverandører.
  3. Ha kontroll på pengestrømmene.
  4. Legg vekt på å vite hvem som utfører arbeid for dere.
  5. Foreta kontroller før, under og etter kontraktsperioden.
  6. Vurder sanksjoner ved brudd knyttet til arbeidslivskriminalitet.
  7. Ha god kontroll på virksomheten i leverandørkjedene.
  8. Sett krav til fagkunnskap hos dine leverandører.