Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Arbeidslivskriminalitet (akrim)

Fenomenet arbeidslivskriminalitet (ofte forkortet til akrim,) forbindes ofte med svart arbeid og sosial dumping. En fellesnevner er at useriøse aktører undergraver norske samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende.

Spørsmål og svar om akrim

Hva kjennetegner arbeidslivskriminalitet?

Et karakteristisk trekk ved arbeidslivskriminalitet er innslaget av multikriminalitet, og har ofte en eller flere av disse kjennetegnene:

 • Skatte- og avgiftskriminalitet
 • Overtredelse av Ligningsloven, Skattebetalingsloven og Merverdiavgiftsloven
 • Grove regnskaps- og bokføringsovertredelser – uriktige og mangelfulle regnskaper og bruk av fiktiv/uriktig dokumentasjon
 • Korrupsjon – utroskap – konkurskriminalitet
 • Hvitvasking
 • Valutasmugling
 • Menneskehandel
 • Trygdesvindel – mottak av trygd samtidig som det arbeides svart
 • Grove bedragerier – bestillingsbedragerier, fakturasvindler, bedragerier mot finansnæringen
 • Uriktige eller falske opplysninger og dokumentasjon til offentlig myndighet – herunder bruk av falsk identitet og registrering av uriktig informasjon i offentlige registre
 • Grove brudd på Arbeidsmiljøloven – Utbytting av arbeidskraft i strid med lov og avtale
 • Overtredelse av Utlendingsloven – bruk av ulovlig arbeidskraft

Hvordan skjer arbeidsmarkedskriminalitet?

I mange tilfeller dreier det seg om kriminalitet i arbeidsforhold, som f.eks. alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelser og andre lønns- og arbeidsvilkår, arbeid uten arbeidstillatelse og manglende bokføring av inntekter. Erfaring viser at det også forekommer grov kriminalitet under dekke av å drive virksomhet, f.eks. gjennom fiktiv fakturering og hvitvasking av inntekter. (Fra regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet).

Hva kan jeg gjøre dersom jeg mistenker svart arbeid/sosial dumping?

Ved mistanke om arbeidslivskriminalitet kan du sende tips til Arbeidstilsynet på tips.arbeidstilsynet.no eller Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Informasjon om hvordan du tipser Skatteetaten direkte om svart arbeid, skatte- og avgiftsunndragelser: Tips oss om skatte- og avgiftsunndragelser (skatteetaten.no).

Skatteetaten gir informasjon om hvordan du tipser alle de samarbeidende etatene om arbeidslivskriminalitet på sin nettside: Arbeidslivskriminalitet (skatteetaten.no)

Hvordan kan jeg unngå å bidra til arbeidslivskriminalitet?

Den viktigste måten å unngå å bidra til arbeidslivskriminalitet er å stille krav til sine leverandører og underleverandører. Viktige indikatorer er:  antall underleverandører og om prisen er "for lav". Se sjekkliste mot arbeidslivskriminalitet her.

Hva menes med "useriøse" arbeidsgivere?

Det er mange kjennetegn på en useriøs arbeidsgiver, men det gjennomgående er manglende vilje eller evne til å følge arbeidslivets og samfunnets regler. Ofte mangler både arbeidskontrakter, retningslinjer for arbeidstid og overtid, HMS-systemer og innbetalinger av skatter og avgifter. Noen ganger kan dette skyldes sløvhet og manglende kunnskap.

Hva er sosial dumping?

Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. Begrepet er altså ikke begrenset til spørsmål om lavere lønn for samme type arbeid.

Det er også sosial dumping dersom utenlandske arbeidstakere gis vesentlig dårligere arbeidsvilkår for øvrig, f.eks. i form av belastende arbeidstidsordninger, manglende sikkerhetsopplæring, dårlig ivaretakelse av arbeidstakernes sikkerhet under utførelsen av arbeidet, mm. Disse forholdene har stor betydning for arbeidstakernes helse og kan gi større risiko for ulykker.

Hva er arbeidsmarkedskriminalitet?

Fenomenet arbeidsmarkedskriminalitet er sammensatt og omfatter mange ulike former for lovbrudd. Alle har imidlertid det til felles at de bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Verktøy

Arbeidslivskriminalitet kan være et krevende problem for deg som er innkjøper. Dette verktøyet gjør deg tryggere på hvordan motarbeide det.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt