Innhold

Personvernerklæring - Informasjon til de registrerte om behandling av personopplysninger

#205

Et av grunnkravene for behandling av personopplysninger er at behandlingen skal være rettferdig ("fair") og åpent. Dette betyr blant annet at bedriften skal informere de registrerte om behandlingen av personopplysninger og om de rettighetene de registrerte har.

Før man kan gi informasjon er det nyttig å ha svar på en del spørsmål. Disse spørsmålene vil bedriften finne igjen i skjemaet der personopplysninger er kartlagt. 

Hva slags personopplysninger har bedriften? Hvem innhenter opplysningene? Hvordan blir opplysningene innhentet? Hvorfor blir opplysningene hentet inn? Hvordan blir opplysningene brukt? Hvem blir opplysningene utlevert til? Hva er konsekvensene for de registrerte? Vil bruken av opplysningene føre til protester eller klager fra de registrerte?

Denne veilederen vil gi deg et innblikk i blant annet: 

1. Unntak fra plikten til å informere

2. Når skal bedriften gi informasjon

3. Kommer opplysningene fra de registrerte eller andre? 

4. Hva skal man informere om?

5. Hvordan skal man gi informasjon? 

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"

 

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.

 

Slik forenkler Arbinn.no din lederhverdag:

  • Du får raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn og personvern
  • Tilgang til maler, veiledere og kontrakter
  • Chatfunksjon der du får hjelp 
  • Innholdet kvalitetssikres og holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter