Innhold

Personvernerklæring - Informasjon til de registrerte om behandling av personopplysninger

#205

Et av grunnkravene for behandling av personopplysninger er at behandlingen skal være rettferdig ("fair") og åpent. Dette betyr blant annet at bedriften skal informere de registrerte om behandlingen av personopplysninger og om de rettighetene de registrerte har.

Før man kan gi informasjon er det nyttig å ha svar på en del spørsmål. Disse spørsmålene vil bedriften finne igjen i skjemaet der personopplysninger er kartlagt. 

Hva slags personopplysninger har bedriften? Hvem innhenter opplysningene? Hvordan blir opplysningene innhentet? Hvorfor blir opplysningene hentet inn? Hvordan blir opplysningene brukt? Hvem blir opplysningene utlevert til? Hva er konsekvensene for de registrerte? Vil bruken av opplysningene føre til protester eller klager fra de registrerte?

 

Innhold i veileder 
  • Unntak fra plikten til å informere
  • Når skal bedriften gi informasjon
  • Kommer opplysningene fra de registrerte eller andre? 
  • Hva skal man informere om?
  • Hvordan skal man gi informasjon? 

Veilederen er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"

 

 

  • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
  • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
  • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
  • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.