Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Velferdstiltak for arbeidstakere

#205

Typiske skattefrie velferdstiltak er sponset bedriftshytte, julebord/sommerfest o.l., tilskudd til bedriftsidrettslag, billig kantine mv.

Arbeidsgivere kan tilby arbeidstakere enkelte velferdstiltak uten at dette utløser skatteplikt.

I utgangspunktet skal alle gaver og naturalytelser som en arbeidstaker mottar i et arbeidsforhold, regnes som skattepliktig inntekt. Reglene gjelder både for gaver fra arbeidsgiver, og fra tredjeparter.

Det finnes likevel enkelte unntak som det kan være verdt å vite om. I tillegg til reglene om skattefritak for alminnelige gaver inntil kr 5000 per år, er det skattefrihet for det som kalles velferdstiltak.

Typiske skattefrie velferdstiltak
  • sponset bedriftshytte
  • julebord/sommerfest o.l.
  • tilskudd til bedriftsidrettslag
  • billig kantine 

Det er et vilkår at tiltaket er rettet mot alle, eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften. Formålet med fritaket er å legge til rette for økt trivsel og samhold på arbeidsplassen, gjennom tiltak av sosial eller velferdsmessig art. Enkeltstående tilstelninger som julebord, årsfest og andre sosiale arrangementer vil derfor være skattefrie når tilstelningen er et fellesarrangement, og den økonomiske fordelen anses som rimelig.

De nærmere vilkårene for skattefrie velferdstiltak finner du på Skatteetatens sider