Innhold

Skatteregler for gaver til ansatte

To hender holder en gave som er innpakket.

For å få skattefritak må gaven gis som en generell ordning i bedriften.

Hvor mye kan de ansatte få i julegave, bryllupsgave, bursdagsgave, jubileumsgaver og lignende før det utløser skatteplikt?

I utgangspunktet skal alle gaver og naturalytelser som en arbeidstaker mottar i et arbeidsforhold, regnes som skattepliktig inntekt. Reglene gjelder både for gaver fra arbeidsgiver, og fra tredjeparter. Det finnes imidlertid enkelte unntak som det kan være verdt å vite om. Det kanskje mest praktiske er alminnelige gaver uten noen spesiell anledning, som for eksempel julegaver. 

Regler for gaver i ansettelsesforhold

Så lenge verdien av gaven ikke overstiger kr 2000 per ansatt, per år, utløses ikke skatteplikt. Gaven må gis som en generell ordning for å omfattes av skattefritaket. Det betyr at for eksempel julegave må gis til alle ansatte, eller at det er vanlig å markere jubileer. Merk at skattefrie gaver ikke kan være kontanter. Gavekort kan gis så lenge de ikke kan veksles inn i penger.

Det er i tillegg anledning til å gi gaver ved oppnådd tjenestetid i en bedrift, større jubileer, runde bursdager, bryllup og lignende anledninger.

  • Ved ansettelse i bedriften i minst 20 år, og deretter hvert tiende år, kan det gis gave til en verdi inntil kr 8000. 

  • Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år som er delelig med 25, kan det gis gave til en verdi inntil kr 4000.

  • Samme beløpsgrense, kr 4000, gjelder ved bryllup, dersom den ansatte går av med pensjon, slutter i bedriften etter minst 10 år, eller fødselsdag hvor den ansatte fyller 50, 60, 70, eller 80 år. Merk at den ikke gjelder ved 30 eller 40 år. Det betyr at for runde dager utover de som er nevnt, gjelder den alminnelige gavegrensen på kr 2000.

I følge skatteetaten vil oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi ikke anses som skattepliktig inntekt. Eksempler på det er blomster, konfekt og en rimelig vinflaske. Slike gaver er skattefrie, selv om det samme år ved andre anledninger er gitt andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrenser.

Skatteregler for gaver til ansatte følger av forskrift til utfylling og gjennomføring av skatteloven § 15-15-1.  

Artikkel

Arbinn.no – forenkler din lederhverdag

Arbinn.no er en digital arbeidsgiverportal fra NHO som hjelper deg å drive din bedrift. Her får du veiledning i spørsmål om jus og HMS, og oversikt over NHO-medlemskapet ditt.

Din bedrifts lønnspolitikk

En bedrifts lønnspolitikk er svaret på spørsmålet "Hva ønsker vi å oppnå med lønnssystemet", eller svaret på "hva er det som bør føre til lønnstillegg i vår virksomhet".