Innhold

Skatteregler for gaver til ansatte

To hender holder en gave som er innpakket.

For å få skattefritak må gaven gis som en generell ordning i bedriften.

Hvor mye kan de ansatte få i julegave, bryllupsgave, bursdagsgave, jubileumsgaver og lignende før det utløser skatteplikt?

I utgangspunktet skal alle gaver og naturalytelser som en arbeidstaker mottar i et arbeidsforhold, regnes som skattepliktig inntekt. Reglene gjelder både for gaver fra arbeidsgiver, og fra tredjeparter. Det finnes likevel enkelte unntak som det kan være verdt å vite om. Det kanskje mest praktiske er alminnelige gaver uten noen spesiell anledning, som for eksempel julegaver. 

Regler for gaver i ansettelsesforhold

Så lenge verdien av gaven ikke overstiger kr 2000 per ansatt, per år, utløses ikke skatteplikt. Gaven må gis som en generell ordning for å omfattes av skattefritaket. Det betyr at for eksempel julegave må gis til alle ansatte, eller at det er vanlig å markere jubileer. Merk at skattefrie gaver ikke kan være kontanter. Gavekort kan gis så lenge de ikke kan veksles inn i penger.

Det er foreslått at beløpsgrensen økes til kr 5000 fra og med 2021, og at vilkåret om at det må være en generell ordning blir fjernet fra samme tid.

I 2020 har Finansministeren uttalt at julebord dekket av arbeidsgiver kan avholdes i mindre grupper og likevel være skattefrie. Skatteetaten bekrefter at dette også gjelder digitale julebord. Les mer om dette i artikkel om velferdstiltak. 

Det er i tillegg anledning til å gi gaver ved oppnådd tjenestetid i en bedrift, større jubileer, runde bursdager, bryllup og lignende anledninger.

  • Ansettelsestid: Ved ansettelse i bedriften i minst 20 år, og deretter hvert tiende år, kan det gis gave til en verdi inntil kr 8000. 

  • Bedriftsjubileum: Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år som er delelig med 25, kan det gis gave til en verdi inntil kr 4000.

  • Bryllup, pensjon, avslutning av arbeidsforhold og bursdager: Samme beløpsgrense, kr 4000, gjelder ved bryllup, dersom den ansatte går av med pensjon, slutter i bedriften etter minst 10 år, eller fødselsdag hvor den ansatte fyller 50, 60, 70, eller 80 år. Merk at den ikke gjelder ved 30 eller 40 år. Det betyr at for runde dager utover de som er nevnt, gjelder den alminnelige gavegrensen på kr 2000.

I følge skatteetaten vil oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi ikke anses som skattepliktig inntekt. Eksempler på det er blomster, konfekt og en rimelig vinflaske. Slike gaver er skattefrie, selv om det samme år ved andre anledninger er gitt andre skattefrie gaver innenfor gjeldende beløpsgrenser.

Skatteregler for gaver til ansatte følger av forskrift til utfylling og gjennomføring av skatteloven § 15-15-1.  

Artikkel

Om Arbinn.no

Arbinn.no hjelper deg å drive din bedrift. Her får du veiledning i hvordan følge opp dine ansatte, svar på spørsmål om jus og HMS, kontraktmaler, tilgang til lærerike webinarer med mer.

Bedriftens lønnspolitikk

Alle bedrifter har en lønnspolitikk, enten som følge av bevisste valg eller på grunn av en etablert praksis.

Bli medlem i NHO

Se hva vi kan tilby. Beregn kontingent helt uforpliktende.

Les mer om medlemskap