Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Rekonstruksjon og gjeldsforhandling

Bro med sykkelfelt og fotgjengerfelt der tre personer går

Rekonstruksjonsregler kan bidra til at bedrifter som under normale forhold er lønnsomme, i større grad kan reddes, og arbeidsplasser og verdier sikres.

Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av korona (covid-19). Loven skal bidra til å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet.

Rekonstruksjonsregler kan bidra til at bedrifter som under normale forhold er lønnsomme, i større grad kan reddes, og arbeidsplasser og verdier sikres. Nedenfor finner du svar på en rekke spørsmål om rekonstruksjon og gjeldsforhandling.

Bedrifter bør sette seg grundig inn i regelverket før man starter en eventuell prosess.

Hva er rekonstruksjon?

Rekonstruksjon innebærer at en bedrift forhandler med alle kreditorer om en samlet ordning, for å rydde opp i gjeldssituasjonen. En typisk rekonstruksjon går ut på at gjelden blir redusert og at betaling blir utsatt, slik at hele eller deler av virksomheten kan fortsette i stedet for å gå konkurs.

Hva går loven om rekonstruksjon ut på?

Den nye loven om rekonstruksjon gir et juridisk rammeverk for gjeldsforhandlinger. Det blir lavere sannsynlighet for å bli slått konkurs mens man holder på med forhandlingene. Kreditorene får tryggere rammer, siden tingretten er involvert og det blir holdt oppsyn med bedriften underveis.

Hva er vilkåret for å kunne bruke loven?

For å kunne bruke reglene, må man ha "alvorlige økonomiske problemer", eller komme til å få det. Man kan altså starte forhandlinger før økonomien er så svak at man reelt sett er konkurs.
Reglene er egnet for bedrifter som har reell mulighet til å fortsette hele eller deler av virksomheten, hvis man finner en løsning for gjelden.

Hvem dekker kostnadene ved en rekonstruksjon?

Det er bedriften som må dekke kostnadene ved forhandlingene, også betalingen til rekonstruktøren. Siden reglene er nye, er det vanskelig å si noe om hvor store kostnadene vil bli. 

Det er også vanskelig å vite hvor lang tid saksbehandlingen tar. Normalt skal forhandlingene avsluttes hvis det ikke er noen løsning innen seks måneder.

Få svar på disse spørsmålene om rekonstruksjon ved å logge deg inn som medlem:

Hvordan innleder man rekonstruksjon?
Hvordan foregår forhandlingene?
Hva er eksempler på mulige løsninger ved en rekonstruksjon?
Må alle kreditorene gå med på rekonstruksjonen?
Hvordan drives bedriften mens forhandlingene pågår?
Kan man bli slått konkurs mens man forhandler?
Hva skjer hvis forhandlingene mislykkes?
Kan kreditorer kreve rekonstruksjon?
Hvilke regler gjelder for små foretak?

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"