Innhold

Hvordan kan jeg unngå å bidra til arbeidslivskriminalitet?

Den viktigste måten å unngå å bidra til arbeidslivskriminalitet er å stille krav til sine leverandører og underleverandører. Viktige indikatorer er:  antall underleverandører og om prisen er "for lav". Se sjekkliste mot arbeidslivskriminalitet her.