Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Handlingsprogram mot trakassering og konflikter i bedriften

Kvinne og mann sitter på kafé og snakker sammen.

Arbeidsgiver har plikt til å forebygge trakassering i jobbsammenheng. Illustrasjonsfoto: Rawpixel by Pexels.

Bedriften bør ha rutiner for håndtering av konflikter, trakassering/seksuell trakassering og utilbørlig opptreden.

Rutinene må tilpasses arbeidets art, bedriftens størrelse og risiko. Det er derfor vanskelig å lage en "mal" som passer alle. I vedlagte handlingsprogram er det et forslag til punkter som bør være med i en rutine. Dette må tilpasses den enkelte bedrift.


Leders og arbeidstakers ansvar

Som leder har du ansvar for at rutinen gjøres kjent for de ansatte, og at den følges. Arbeidstaker har ansvar for å medvirke til at rutinen følges og at arbeidsmiljøet ivaretas.

Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften stiller krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøloven § 3-1 og internkontrollforskriften § 5 pålegger virksomhetene å lage strategier for å fange opp og håndtere både fysiske, organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøproblemer.

Arbeidsgiver har også plikt til å forebygge og søke å hindre seksuell trakassering, jf. arbeidsmiljøloven § 4-3 tredje ledd og likestillings- og diskrimineringsloven § 13 (siste avsnitt).


Beskriv ønsket atferd i personalhåndboken

Bedriften bør ha en bevisst strategi for å fange opp og håndtere saker så tidlig som mulig. Samtidig anbefaler vi å ha en personalhåndbok der det stilles krav til hva som er ønsket adferd.

Rutine for håndtering av konflikter, trakassering og utilbørlig opptreden

Denne siden inneholder en veiledning og et eksempel på hvordan et handlingsprogram mot konflikter, mobbing, trakassering (herunder seksuell trakassering) og uakseptabel adferd kan utformes. Bedrifter kan ta utgangspunkt i dette eksempelet ved utarbeidelse av eget handlingsprogram.